ขอทำความดีรับใช้แผ่นดินหน่อยนะครับหลังจากหายไปหลายวัน เนื่องจากผู้เขียนไปเป็นกรรมการตัดสินโครงงานระดับภาควิชาภาษาอังกฤษให้กับ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา http://www.civilarmy2.netโดยแม่ทัพภาคที่ 2 คือ พลโท สุเจตน์ วัฒนสุข เป็นประธานกรรมการดำเนินการ ท่านอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติเป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวด โรงเรียนที่ชนะเลิศโครงงานภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาคือโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ชื่อโครงงาน “Aliens from the Planets” ปรากฏว่าเป็นโครงงานภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่ดีมากเนื่องจากนักเรียนได้เรียนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน นอกจากนี้ยังบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์อีกด้วย ที่ทึ่งมากๆคือ เมื่อถามทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโครงงานปรากฏว่านักเรียนตอบได้ทั้งหมด เกือบลืมไปนักเรียนที่ทำโครงงานชื่อ 1. Peera Simakachorn 2.Pakhon Tongsri 3. Pusaleeya Thoedprisan ครูที่ควบคุมคือ Ms. Kanyanee Inla ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเพราะผู้เขียนกลัวสะกดชื่อนักเรียนผิดครับ มาดูภาพดีกว่า 

 

   

นักเรียนเตรียมนำเสนอผลงาน        

ท่านแม่ทัพภาคที่ 2 และรองศาสตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ อินทรประวัติ

 

  ผู้เข้าร่วมประกวดโครงงานบางส่วน    

           

   

Plane 1

    

Helicopter

Military

   

    เป็นอย่างไรบ้างครับการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ถ้ามีโอกาสจะนำเสนอในระดับชั้นอื่นต่อไปครับ....เออยากดูต่อไหมครับ...

Helicopter 2

 

Camouflage

ขอบคุณท่านพันเอก สมศักดิ์ ทองพิลา พันโท กิตติพงษ์ เนื่องชมภูและนายทหารทุกท่านที่เอื้อเฟื้อรูปภาพและข้อมูล