ครู บัว ทองกะไลย

คศ.3
ร.ร.อู่ทอง
Usernamebuautorng
สมาชิกเลขที่6735
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

Teaching English with Heart and Mind for 25 years

ภูมิใจกับ ได้รับการเลือก ให้รับเกียรติบัตร ครูดีเด่น ของเขตตรวจ 5 และ 6 ด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ระดับช่วงชั้นที่ 3,4

http://www.inspect6.moe.go.th/teacher/good_teac.htm

รางวัลครูดี ผลงานเด่น ของสุพรรณบุรีเขต2 ในวันครู (16 ม.ค.50)