ผู้เขียนไปเยี่ยมบันทึกคุณลิขิตแห่ง สคส . หลายครั้งมากมีครั้งล่าสุดคุณลิขิต  ถามผู้เขียนว่าสอนวิชาอะไร  ผู้เขียนเลยอำว่าเป็นครูพละสอนคาราเต้ สายดำ  ว่าจะมาเฉลยเธอในบันทึกนี้ว่า  ผมสอนภาษาอังกฤษครับ(สงสัยหุ่นไปทางครูพละศึกษา)  ครั้งนี้เป็นการต่อยอดความรู้จากทุกท่านที่สนใจภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน(Presentation) ดูว่า พูดว่าอย่างไรบ้าง

  Good morning, ladies and gentlemen. It’s a pleasure1 to be with you today. My name’s……….., and I’m in charge2 of corporate finance at our headquarters here in Had Yai. We are here today to review some figures and to outline financial strategy over the next five years. So what I intend to do is to break down3 this presentation into three parts4: first, the financial review; second, the options facing us; and finally, the strategy I propose. If you have any questions, please feel free5 to interrupt me, but I should also say there’ll be an opportunity6 to discuss issues at greater length after my talk.

   มีคำให้เลือกใช้แทนคำ

1.    I’m delighted

2.    I take care

3.    divide 4.    sections

5.    don’t hesitate

6.    a chance  

หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างนะครับ ดีใจที่ได้ทำความดีครับ มีคำถามถามได้นะครับผม  

ข้อมูลจาก Oral Communication Skills for Effective Presentations.