ความเห็น 53902

ตัวอย่างการเริ่มนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ

เขียนเมื่อ 
  • กำลังอยู่กับหนังสือกองโต
  • จะรีบเข้ามาตอบก่อน ตี 1 นะครับ ทุกๆท่าน