ความเห็น 54029

ตัวอย่างการเริ่มนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ

เขียนเมื่อ 
  • เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ แบบนี้น่าสนใจมากค่ะ 
  • แบบว่าตอนเรียนไม่ค่อยสนใจ- - แต่เวลาถึงคราวต้องใช้ต้องเสาะหา
  • ต้องเข้ามาเรียนรู้บ่อย ๆ ค่ะ 
  • ขอบพระคุณมากค่ะ