ความเห็น 1574011

ตัวอย่างการเริ่มนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ

ส้มมะกรูด
IP: xxx.172.220.93
เขียนเมื่อ 

อ.ขจิต

แม้เมื่อมีข้อสงสัยใดใด เกียวเนื่องภาษาอังกฤษ เปิดเว้บมา เจอ 1 ใน นั้นต้องมีอ.ขจิต ตอบคำถามทุกครั้ง

ขอบคุณค่ะ ที่เผยแพร่งานหลากหลาย มีประโยชน์ต่อดิฉันเสมอ

อย่างนี้ขอพรใดใดที่มีอยู่ในโลก สิ่งดีดี เกิดแด่อาจารย์ขจิตนะคะ

ครูส้มมะกรูด เมืองจันท์ มาเมื่อไร พบเจอเมื่อไร ดิฉันอยากพบตัวจริงเสียงจริง วัยสะรุ่น บอกตัวเป็นๆ