ความเห็น 53686

ตัวอย่างการเริ่มนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ

เขียนเมื่อ 
  • กำลังวุ่นวายกับการทำงาน
  • ตอนเย็นจะแวะมาทักทายนะครับ