ความเห็น 57400

ตัวอย่างการเริ่มนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ

เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากเลยครับ  ผมก็สนใจภาษาอังกฤษมากแต่ไม่ค่อยลึกซึ้งเท่าไร  อาจารย์ครับผมอยากขอความกรุณากราบเรียนเชิญอาจารย์มาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ในเวปไซต์ของผม อาจารย์สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://reg.cmu.ac.th/research48 และผมขอนำลิงค์ของอาจารย์ใส่ลงในเวปด้วยนะครับ  คือ ผมกำลังดำเนินการวิจัยโดยการใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการทำวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท  จึงอยากจะให้มีผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขามาช่วยให้ความรู้โดยผ่านทางระบบ IT ประกอบกับการมีกระบวนการกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ  หากอาจารย์จะกรุณาด้วยนะครับ  ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ