ความเห็น 54629

ตัวอย่างการเริ่มนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ

จรัณธร
IP: xxx.97.66.55
เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วยกับที่คุณ IS กล่าวไว้ครับ

  • ปัญหาเรื่อง pronunciation กับ accent...สำหรับผมแล้ว คงต้องพยายามแก้ไขกันอีกนานเลยครับ
  • นั่นอาจกลายเป็นเอกลักษณ์การพูดภาษาอังกฤษแบบไทยๆ ของผมและคนไทยอีกหลายๆ คน ไปแล้ว
  • คิดในด้านบวก ก็ถือว่า...สำเนียงของเราเป็นเอกลักษณ์แบบ ไทย-อังกฤษ  อย่างที่ชาวอินเดีย-บังคลาเทศ หรืออีกหลายๆ ประเทศ เขาก็มีเป็นเหมื่อนกันใช่ไหมครับ

ผมคิดว่า การฝึกออกสำเนียงให้ถูกต้องและแก้ไขเสียงที่ผิดเพี้ยน เป็นสิ่งจำเป็นมากครับในการเรียนทุกๆ ภาษา...ถึงแม้เราจะไม่สามารถออกเสียงให้เหมือนกับเจ้าของภาษาได้ทั้งหมดก็ตาม

ณ บันทึกของอาจาย์ขจิต แห่งนี้...หลายท่านมาร่วมแบ่งปันความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กันและกัน...ทุกๆ ท่าน มีพระคุณมากครับ

ผมจะพยายามอย่างเต็มที่ต่อไปครับ