ความเห็น 54357

ตัวอย่างการเริ่มนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ

เขียนเมื่อ 
  • มาช้าดีกว่าไม่มานะคะ
  • Would you mind to show me the sample how to speak for thank you the speaker after his (her) section.