Best and Bad Practice

   Xray เกล็ดจากการสัมมนาผู้บริหารแห่งหนึ่งซึ่งมีการนำ เรื่อง การจัดการความรู้เข้ามาเป็นหัวข้อหนึ่งในการบรรยาย หลายๆท่านที่ได้เข้าร่วมสัมมนามีการยกประเด็นที่จะนำมาเป็นตัวอย่าง ว่าควรจะเรียนรู้จาก เรื่องดีๆที่เราเรียกว่า Best Practice อีกทีมหนึ่งเล่าว่าอาจารย์ท่านหนึ่งว่า น่าจะเรียนรู้จากเรื่องที่มีข้อผิดพลาด หรือ ไม่น่าปฏิบัติ ที่เรียกว่า Bad Pactice

 เรียนเชิญ ลปรร (แลก เปลี่ยน เรียน รู้) ครับ

 EmbarrassedBest Better Good Bad>>>Practice เรียนรู้ จากอะไรดีครับ
JJ