ความเห็น 53545

KM as a Tool for Best and Bad Practice

เขียนเมื่อ 
จะเป็นธุระให้ค่ะ ว่าแต่ประธานต้องทำอะไรบ้างคะ จะได้เลือกมาได้แบบเจ้าตัวรู้ว่าต้องทำอะหยัง

เรียนรู้จาก best จะมีแรงสู้มากว่าเรียนรู้ จาก bad ค่ะถ้าจะให้กระต้องตามไปอ่านวัฒนธรรมการพูดคุย ของท่าน อ.หมอวิจารณ์ค่ะ ใน KM ภาคปฏิบัติวันละคำ