ต่อเพลง "ใบความรู้"

ไอศูรย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ใบความรู้ KM / ถ่ายทอดประสบการณ์ความคิด / น้อมนำไปทำจริง

ผมถือเป็นภารกิจที่จะต้องเข้ามาสานต่อและแสดงความคิดเห็นในเรื่อง ใบงาน เพราะเป็นผู้หนึ่งที่ริเริ่มก่อการคิดเรื่องนี้ร่วมกับทีมงานอีก 3-4 ท่าน จนกลายมาเป็น ใบความรู้ KM เกษตรชุมพร โดยคุณประสงค์ บุญเจริญ

หลังจากการฝึกอบรมใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้รู้วิธีการสร้าง Blog ผมก็ตระหนักว่า ทีมงานของเราหลายคนไม่คล่องตัวเรื่องของการใช้ไอทีพิมพ์ข้อมูลความรู้ออกมาแลกเปลี่ยนกันผ่านทาง Blog มือของเราค่อนข้างแข็ง หาตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ (keyboard) ก็ไม่ค่อยจะเจอ จิ้มอะไรลงไปถ้ามันหายไปหมดแล้วจะทำยังไง ? ...

แต่ประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ของท่านเหล่านี้ คือ ความรู้ฝังลึกที่ทรงคุณค่า การได้มีโอกาสถ่ายทอดออกมาว่า วันนี้ได้ไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ไหนบ้าง พบเห็นแนวทางพัฒนาแก้ปัญหาใด ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคพืช, เทคนิคการบำรุงรักษา, การผลิต, การเก็บเกี่ยว ฯลฯ โดยมีความคิดเห็นที่กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ตรง เป็นตัวอธิบายเหตุปัจจัยของเรื่องเหล่านั้น ผมว่า ตรงนี้สำคัญที่สุด

อย่าลืมว่าในกระบวนการ KM เราให้ความสำคัญที่พัฒนาเป็นความเชื่อ ความศรัทธา ว่า ความรู้อยู่ที่ผู้ปฏิบัติ

โดยเฉพาะ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) คือ สาระสำคัญ 80% ที่เราต้องดึงขึ้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ จนกลายเป็น ความรู้เชิงประจักษ์ (Explicit Knowledge) ถ่ายทอด, เก็บกัก, นำไปประยุกต์ใช้, สร้างเสริม, เติมต่อ จนกลายเป็น ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

พี่ ๆ เกษตรตำบล นำความรู้ที่ได้รับจากการทำงานร่วมกับเกษตรกรมา สุ-จิ-ปุ-ลิ ได้แน่นอน และยังสามารถกระตุ้นให้เกษตรกรที่มีศักยภาพถ่ายทอดความรู้ผ่าน การเล่าเรื่อง (Storytelling) ได้อีกด้วย แต่เราต้องมีเครื่องมือมาช่วยรองรับการถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ นั่นคือ ใบความรู้ KM เกษตรชุมพร ที่กล่าวถึง

เรามีภาพในใจว่า เมื่อพี่ ๆ เกษตรตำบล ได้เขียนเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับงานลงไปในใบความรู้ ภาษาที่ใช้ไม่จำเป็นต้องสละสลวย เรียงร้อยถ้อยคำตามระเบียบหนังสือราชการ ขอให้ จริงและตรง อ่านรู้เรื่องเข้าใจ ผมว่าน่าจะเป็นถ้อยคำที่ มีพลังเข้าถึงความจริง ได้มากกว่าถ้อยคำที่ปรุงแต่งประดิษฐ์ประดอย

ใบงานนี้ก็จะถูกนำไปใช้เข้าสู่ระบบผ่านทาง Blog โดยพี่ ๆ เกษตรตำบล อาจจะเดินเข้าไปที่ อบต. ซึ่งปัจจุบันนี้มีอินเตอร์เน็ทสาธารณะให้ใช้ทุกแห่ง บอกสาว ๆ จะเป็นฝ่ายวิเคราะห์ หรือฝ่ายบริหารให้เข้าไปใน Blog ของ gotoknow.org ตามเส้นทาง (URL) ที่เขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษ อย่าไปห่วงเรื่อง User Name หรือ Password ว่าเขาจะรู้แล้วเอาไปทำมิดีมิร้ายเลยครับ ถือคติว่าใครเอาไปใช้แสดงว่าเขาคิดถึงเรา...กลัวห่างเหิน ว่างั้นเหอะ

อ้อ...อย่าลืมหิ้วสับปะรด หรือทุเรียน ไปฝากเขาบ้างนะ ต่อไปจะได้ไม่ต้องขอร้องกันอีก มีแต่...ร้องขอ...ตามมาแน่นอน

ความรู้ที่ถูกพิมพ์ใส่ลงไปใน Blog จะถูกถ่ายทอดเข้าไปในระบบ ได้รับการเก็บกัก และแสดงตัวออกมาเมื่อมีการค้นหาโดย Search Engine ที่ทรงพลังอย่าง google ซึ่งถูกออกแบบให้มีบริการโดยตรงสามารถเลือกค้นหาเฉพาะใน gotoknow.org ก็ย่อมได้

ใครบ้างครับที่จะเข้ามาอ่าน ผมท้าเลยว่าเราจะได้เห็นการเข้ามาติดตามอ่านอย่างใกล้ชิดจากทุกระดับของ Functional Structure ในสายงานส่งเสริมการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นระดับกรม, กอง, ฝ่าย, สนง.เกษตรจังหวัด, เกษตรอำเภอ ฯลฯ สายงานอื่นก็จะเข้ามาถักทอเครือข่าย ขอเรียนรู้เทคนิคประสบการณ์ เมื่อการเชื่อมต่อเริ่มเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์ ในอนาคตเราจะได้เห็น Knowledge Mapping มาพร้อม ๆ กับ Human Mapping หน้าตาคล้าย ๆ อย่างนี้

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนอีกอย่างหนึ่งก็คือ หน่วยงานของเรา โดยเฉพาะ สนง.เกษตรอำเภอ จะสามารถรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ในการทำงานโดยเฉพาะปัญหาและโอกาสอย่างชัดเจน และถ้ามีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ เราก็มีแหล่งข้อมูลภายในระบบให้เข้ามา Capture คว้า-จับ เอามาตั้งเป็นประเด็นความรู้ เมื่อถึงเวลาที่มาพบปะกัน อาจจะในช่วงของการประชุมประจำเดือน หรือวาระอื่น ๆ การหยิบยกเอาประเด็นเหล่านี้มาพูดคุยกันโดยผ่านเรื่องเล่า ตั้งต้นที่ผู้นำเสนอใน Blog แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอื่น ๆ ในทีมงาน ทำควบคู่ไปกับเทคนิคการพูดคุยอย่างสุนทรียสนทนา, การฟังแบบ Deep Listening, การจดบันทึกของคุณลิขิต สรุปและถ่ายทอดลงในแหล่งเก็บกักของเรา gotoknow.org เกิดเป็น สินทรัพย์ความรู้ (Knowledge Asstes) ให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

ทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งให้กระบวนการ KM เกษตรชุมพร ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อีกก้าวหนึ่ง เพื่อมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์การบรรลุ ยุทธศาตร์เจ้าของหัวปลา ที่เราได้ร่วมกันสร้างเป็น วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)   ของพวกเรา.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมสร้างสังคมชุมพรความเห็น (2)

ไม่ได้เข้ามาทักทายคุณไอศูรย์นานแล้ว สวัสดีค่ะ :)

รูปด้านบนที่คุณทำไว้นั่นใช่เลยค่ะ Social network รูปแบบหนึ่ง และหากแต่ละท่านในรูปเข้าไปอ่านและแสดง comment ไว้ หรือ มีคนอื่นเข้ามา comment จะยิ่งเป็นการขยายเครือข่ายทางสังคมนี้ออกไปอีกค่ะ

เครือข่ายที่คุณไอศูรย์ทำไว้นี้เป็นการเจอแบบ face2face ใช่ไหมค่ะ ลองบอกให้ท่านเหล่านี้ติดป้ายที่บล็อก ติดป้ายที่ประวัติ ก็จะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบอัตโนมัติค่ะ http://gotoknow.org/blog/tutorial/tag/ป้าย

ในอนาคต GotoKnow จะแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบเป็น graphic ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ดร.จันทวรรณ

  • จะตามเข้าไปศึกษาเรื่องของ tag ที่วาง Link เอาไว้
  • ได้ผลอย่างไรเรียนเชิญท่านอาจารย์เข้ามาเยี่ยมชมบ้างนะครับ