วัชรา          ผู้ให้โอกาสในการมาอยู่บำราศ

อารมณ์     เป็นผู้ให้ที่พักอาศัยและความอบอุ่นใจเมื่อมาอยู่ในระยะแรก

พี่เผอิญ     ให้โอกาสในงาน HPH

พี่ช่วย         ผู้ให้โอกาสไปเป็นรองหัวหน้าตึกเด็ก

จันทนา(หน่อย)  ผู้ให้โอกาสทางธรรมะ

พี่มอม        ต้นแบบในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

พี่อุ่ม          ผู้ให้โอกาสเรียน ปริญญาโทด้านแม่และเด็ก

พี่อรทัย        ผู้ให้โอกาสด้าน IC

หมอชูฤทธิ์   ผู้ให้โอกาสทำงานระดับชาติ

ผอ.อัจฉรา   ผู้ให้โอกาสพัฒนาตนเอง

หมอศิริวรรณ  ต้นแบบหัวหน้าที่รักและดูแลลูกน้อง