ห้าสุดยอดวิชาขันที

วิชานี้ได้มาจากสามก๊ก ฉบับคนขายชาติ โดยเรืองวิทยาคม หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ครับ
ห้าวิชาสุดยอดนี้ เป็นกระบวนวิชาที่ทำให้ขันทีสามารถดำรงอำนาจ ถึงขั้นครอบงำฮ่องเต้ อยู่ในราชสำนักได้อย่างยาวนาน คือ
๑. วิชาว่าด้วยการพินอบพิเทาสร้างความพอใจสูงสุด(ก็เลียแข้งเลียขา ประเภทลิ้นกระดาษทราย น้ำลายแล็คเกอร์ นั่นแหละครับ)
๒. วิชาว่าด้วยการสร้างความแตกแยก เพื่อแสวงผลประโยชน์ให้ตนเอง
๓. วิชาว่าด้วยการฆ่าคน โดยการใช้วาจาเป็นอาวุธสังหาร
๔. วิชาว่าด้วยการเรียกรับสินบน เพื่อผลประโยชน์ และ
๕. วิชาว่าด้วยการให้สินบนซื้อน้ำใจคน

คุณๆ จบไปกี่กระบวนท่าแล้วละครับ

[ ๑๗ ก.ย. ๒๕๔๕,๑๓:๐๖:๐๐ ]