ความเห็น 53355

KM as a Tool for Best and Bad Practice

เขียนเมื่อ 

 Cyborg เรียนท่าน อาจารย์(ผศ) ดร.กำลังสอง

 รบกวนเป็นธุระ เรียนแจ้งพี่เมตตา พาสุขใจ  และ พี่เที่ยง ด้วยครับ