พอดีี้ได้มีโอกาสฟังดนตรีโมสาร์ตเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองและอ่านหนังสือประกอบ  รู้สึกว่าดนตรีมีคุณค่ามากและมีความไพเราะ  ประกอบกับเร็ว ๆ นี้ได้ฟังข่าวว่าเด็กไทยมีไอคิวต่ำ  จึงมีความคิดขึ้นมาว่า กรมอนามัยน่าจะมีการส่งเสริมการฟังดนตรีโมสาร์ตเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองและฝึกอบรมสมาธิให้กับเด็กและผู้ใหญในสถานีอนามัยของแต่ละชุมชน  ซึ่งถ้าหากว่าทำเช่นนั้นได้  สุขภาพใจและศักยภาพสมองของชาวไทยน่าจะดีขึ้น  ถ้าหากว่าสุขภาพใจดีแล้ว สุขภาพกายก็มักจะดีตาม ทำให้งบประมาณรัฐและค่าใช้จ่ายของชาวบ้านที่จะต้องเสียในการรักษาพยาบาลน้อยลงด้วย และทำให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น  

 แนวทางของสาธารณสุขไทยน่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้คนไทยมีโรคต่าง ๆ โดยที่นอกจากจะส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยกินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนอย่างเพียงพอแล้ว  การฟังดนตรีคลาสิกโดยเฉพาะของโมสาร์ตซึ่งมีการวิจัยออกมาแล้วว่าช่วยพัฒนาศักยภาพสมองและผ่อนคลายความเครียด และการทำสมาธิ  น่าจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ควรจะส่งเสริม

เว็บอ้างอิง

http://www.mozarteffect.com/