วันนี้ เป็นวันที่สอนหนังสือสนุกมาก ผ.อ.แอบย่องเข้าไปดูว่าเราสอนแบบใช้สื่อหรือสอนแบบครูมืออาชีพ (เล่าไปเรื่อย ๆ ) แต่รุ้ทันซะก่อนสื่ออยู่ใกล้มือตลอดเวลา (ใช้บ้างไม่ใช้บ้าง) แต่ก็ไม่ได้เอาเปรียบเด็กนะ สอนภาษาอังกฤษ ป. 1 มันก็ต้องใช้ท่าทางเยอะ เหนื่อยก็เหนื่อย เจ็บคอไปหมด แต่ก็ต้องทนนะ