ความเห็น 53852

KM as a Tool for Best and Bad Practice

เขียนเมื่อ 

การเล่าเรื่องดี จะได้นึกชื่นชมคนที่ทำสำเร็จและนำไปใช้ต่อได้เลย ไม่ต้องคิดวิธีแก้ปัญหาจากเรื่องไม่ดี

อีกอย่างเวลาคุยเรื่องไม่ดี จะทำห้เครียด สมองไม่ปลอดโปร่งค่ะ