เห็นจนชาชิน และก็บ่นอยู่ในใจมาหลายครั้ง เรื่องของความปลอดภัย ที่ยังไม่ค่อยใครสนใจมากนัก

            ที่แม่ฮ่องสอนอาจจะเป็นพื้นที่ที่อยู่กันแบบสบายๆ วิถีชีวิตที่นี่ไม่เร่งรีบ รถราไม่มากนัก แต่กระนั้นก็ตาม “อุบัติเหตุ” จราจรก็เกิดขึ้นบ่อยๆ ไม่เฉพาะอุบัติเหตุเกิดจากภูมิประเทศที่สูงชัน แต่ส่วนหนึ่งเกิดจาก “ความประมาท” ในการใช้ถนน เมาเหล้าแล้วขับ - ขับรถโดยประมาท จะว่าไปก็เป็นปัญหาทุกพื้นที่ก็ว่าได้ ผมมีภาพๆหนึ่งที่ “พี่นักข่าว” ส่งมาให้ดู เป็นภาพที่ถ่ายระหว่างที่พี่กลับมาจากทำข่าวที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง และก็พบภาพนี้ <p></p>และภาพนี้ <p></p>          ดูแล้วก็ "หวาดเสียว" นะครับ ไม่อยากคิดว่า หากสายรัดขาด น้องเด็กม้งตัวน้อยๆจะเป็นอย่างไร เพราะมีรถอีกคันตามมากระชั้นชิด <p>           เช้าวันหยุดวันนี้...ไม่มีอะไรมากหรอกครับผม ...เพียงแต่อยากให้ทุกคนตระหนักเรื่องของความปลอดภัย ในชีวิตมากขึ้น หากเกิดการสูญเสียแล้วเรียกร้องอะไรกลับคืนมาไม่ได้ </p><p>"ป้องกันดีกว่าแก้ดีกว่าใช่มั้ยครับ..." </p>