เรื่องนี้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของงานเวชสถิติฯ ได้ขอลาออกอย่างต่อเนื่องทั้งหมด 4 คน ข้าพเจ้าก็ทำเรื่องเสนอตามขั้นตอน มีอยู่ 1 คนที่ลาออกตั้งแต่เดือนพ.ค 49 แต่ทางการเงินไม่ทราบเรื่อง ได้จ่ายเงินเดือนไป 2  เดือน ประมาณ 1 หมื่นกว่าบาท  ซึ่งเรื่องการลาออกของจนท.ท่านนี้ ได้ทราบล่วงหน้าว่าจะออกวันที่ 1 พ.ค 49   จึงทำเรื่องเสนอตามขั้นตอนตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 49  เพื่อจัดสรรคนมาแทน มันคงเป็นความผิดของตัวเองด้วยที่คิดว่าส่งเรื่องแล้ว เรื่องก็คงดำเนินตามขั้นตอน   พอเกิดเหตุแบบนี้ทางการเงินแทงหนังสือให้เจ้าของหน่วยงานรับผิดชอบตามเรื่องเงินที่จ่ายเกินไปมาคืนสถาบัน ถ้าไม่ได้ต้องเป็นผู้ชดใช้เงิน   ดิฉันจึงคิดว่าเป็นเวรกรรมจริงๆ ที่ทำงานก็เหนื่อยพอแรงแล้ว ยังต้องชดใช้เงินอีก เพราะติดต่อจนท.ผู้นี้ตามเบอร์โทร.ที่มีก็ติดต่อไม่ได้ ไม่ยอมรับสาย   ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี  ใครคิดออกช่วยบอกด้วย  จะรอคำตอบ