ความเห็น 47965

ผู้รับกรรม

IP: xxx.157.42.181
เขียนเมื่อ 

  1. หัวหน้าที่ควบคุมลูกน้องจะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับเมื่อลูกน้องไม่มาปฏิบัติงานเกินอำนาจตัวเอง

2.ควรมีการติดตามเรื่องที่เสนออยู่ตลอดเวลา ไม่ควรปล่อยให้นานเป็นเดือน ๆ

3.หากโทรติดต่อไม่ได้ให้ไปเอาที่อยู่ในใบสมัครเข้ารับราชการจากงานการเจ้าหน้าที่

4.ทำหนังสือราชการส่งลงทะเบียนแจ้งเจ้าตัวให้ทราบเพื่อมาติดต่อราชการ

5.เข้าทำงานมีคนค้ำประกันหรือไม่

6.ทำรายงานเสนอผอ.เพื่อพิจารณาสั่งการ