ความเห็น 47930

ผู้รับกรรม

IP: xxx.157.42.84
เขียนเมื่อ 

ทางแก้ที่1 คือ แจ้งความให้ทางตำรวจช่วยติดตามเจ้าหน้าที่รายนี้ให้  เพราะทางอ้อมก็พยายามตามแล้วแต่ เขาคงมีเจตนาหลบเลี่ยง    จึงไม่สามารถติดต่อได้ น่าจะดำเนินคดี ข้อหาฉ่อโกงทรัพย์ เพราะทั้งๆ ที่รู้ว่าเงินที่เข้าบัญชีไม่ใช่ของตน ยังนำเอาไปใช้โดยไม่ตรวจสอบก่อน แทบยังพยายามหลบเลี่ยงเพื่อไม่ต้องนำเงินมาคืนสถาบัน 

ทางแก้ที่ 2  คือ ทางสถาบันไม่ต้องให้ทางหน่วยงานชดใช้เงินคืน