ความเห็น 48518

ผู้รับกรรม

IP: xxx.157.42.84
เขียนเมื่อ 

อยากให้คนส่วนใหญ่เข้าใจหลักธรรมแบบปิ่งจังเลย ชีวิตคงมีความสุข  สังคมไม่วุ่นวาย   การทำงานก็มีความสุข   ถ้าเรายึดหลักและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนา จะไม่มีไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น  การกระทำใดๆ  ก็ตามต้องมีสติเป็นตัวควบคุมจะเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด  จากประสบการณ์ของตนเอง เรื่อง การทำงานต้องประสานกับหลายหน่วยงาน บางครั้งก็ถูกว่า  ถูกคนแสดงอารมณ์โกรธใส่  แต่พอเรามีสติตั้งรับ คำพูดของคนอื่นที่พูดว่าต่างๆ นาๆ ก็ไม่มีผลสำหรับตัวเราเลย ใจเราจะสงบเย็น สามารถฟังคนอื่นว่าได้อย่างสบาย  โดยที่ใจเราเป็นปกติ  ไม่โกรธตอบ ปกติตัวเองจะเป็นคนอารมณ์ร้อน โกรธง่าย ใครพูดผิดหู ก็จะโดนสวนกลับ  หลังจากที่ปฏิบัติธรรมมาหลายปี การฝึกฝนตนเองให้มีสติระลึกรู้ได้ผลจริง เราสามารถดูแลรักษาใจเราไม่ให้เป็นทุกข์ ไปกลับโลกธรรม 8   สติเป็นเหมือนเกราะคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายได้ทุกเรื่อง  อยากให้ทุกคนมีสติและมีความเมตตาซึ่งกันและกัน ชีวิตนี้แสนสั้นนักเราควรจะทำแต่สิ่งดีๆ ให้กัน