ความเห็น 46653

ผู้รับกรรม

เขียนเมื่อ 

1. ใครเป็นคนทราบล่วงหน้าว่าเขาจะลาออกในวันที่ 1 พ.ค. 49 ครับ

2. ทำเรื่องเสนอตามขั้นตอนไปแล้วเรื่องไปติดค้างอยู่ตรงไหนครับ

3. การเงินเสนอความเห็นได้แต่ผู้ที่จะตัดสินใจคือผู้บริหารสูงสุดครับ

4. ตามระเบียบของกระทรวงการคลังจะต้องมีการสืบสวน สอบสวน เพื่อหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง(ผู้ที่ต้องชดใช้เงินจำนวนที่จ่ายไป)ก่อนครับ