ความเห็น 46687

ผู้รับกรรม

เขียนเมื่อ 
     จะยังไงก็แล้วแต่ครับ ตอนนี้คนที่ต้องรับผิดชอบคือคนที่รับเงินไป เพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิรับ แต่เจตนารับเงินไป หรือทราบเหตุแล้วไม่ส่งคืน ฉะนั้นไม่มีคำว่าตามไม่ได้ครับ ผมเชื่อว่าลองติดตามดี ๆ ก็น่าจะพูดคุยกันได้ ก่อนที่จะใช้มาตรการอื่น ๆ ตามกฎหมายนะครับ