นักวิจัยพัฒนา "อัพเกรดผลไม้"ช่วยชาติ

227. ชืวิตนักวิชาการลุยสวน


"ธาตุอาหารมีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทั้งพืช สัตว์ และคนแม้ว่าจะต้องการวันละนิดเดียว แต่ถ้าขาดหรือได้รับไม่เพียงพอสิ่งมีชีวิตก็จะมีปัญหา" เป็นการระบุของ รศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม  นักวิชาการที่ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรของไทยด้วย"ธาตุอาหาร" 

 

     รศ.ดร.สุมิตรา ภูวโรดม  ทีมวิถีชีวิตช่องทางทำกิน  ได้พบท่านที่ จ. จันทบุรี หนึ่งในพื้นที่ที่บริษัท ผาแดง อันดัสทรี จำกัด(มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจเมืองแร่ และโรงถลุงแร่ สังกะสี เพื่อผลิตเป็นโลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์ และโลหะสังกะสีผสม เข้าไปสนับสนุนการพัฒนาผลผลิตของเกษตรกร ฝ่ายทางนักวิชาการ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในโครงการภาคเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ซึ่งมีรากฐานของประเทศคือ ภาคเกษตรกรรม 

    

       รศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม ผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ดินและพืช จุลชีววิทยาดิน อายุ 58 ปี เป็นอาจารย์ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)มาตั้งแต่ปี 2529 ถึงปัจจุบัน เป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ"งานวิจัยด้านดินและปุ๋ยในไม้ผล"

                     

      นักวิจัยด้านดินและปุ๋ยในไม้ผลท่านนี้ จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะเกษตร(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโทสาขาวิชาปฐพีวิทยา และวิศวกรรมทางน้ำ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และปริญญาเอกสาขา จุลชีววิทยาทางดิน จากมหาวิทยาลัยรัทเจอร์ รัฐนิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนอกจากการสอนหนังสือแล้ว

         ปัจจุบันรศ.ดร.สุมิตรายังได้ทำงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ"ความต้องการธาตุอาหาร การจักการธาตุอาหารและการวิเคราะห์ดินและพืชในสวนมังคุด สวนทุเรียน สวนเงาะ" รวมทั้งการแก้ปัญหา เนื้อแก้วและยางไหลในมังคุดการแก้ปัญหา อาการหัวยุบหัวดำในสละโดยการให้ ธาตุอาหารที่เหมาะสม โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ก็ร่วมสนับสนุน

                                

       ก่อนหน้านี้ รศ.ดร.สุมิตรา ได้รับทุนทำงานวิจัยสาขาความอุดมสมบูรณ์ของดิน และธาตุอาหารพืช ที่มหาสิทยาลัยแห่งรัฐด้านการเกษตรศาสตร์และสัตวแพทย์ ที่โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กเป็นเวลา 15 เดือน

 

       นับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษคนหนี่งของเมืองไทย ในด้านธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะไม้ผล ไม้ยืนต้น การวิเคราะห์ดินและพืชเพื่อเป็นแนวทางในการใส่ปุ๋ย โดยมีประสบการณ์ทั้งการสอนและภาคสนามนานกว่า 20 ปี และกำลังจะได้รางวัลคนทำงานวิจัยด้านการเกษตรจาก ธนาคารกรุงเทพในเร็วๆนี้ด้วย


                

       

       กับความสนใจในเรื่องธาตุอาหารในพืชผลไม้นั้น รศ.ดร.สุมิตรา เล่าว่า เมื่อก่อนทำแต่งานธาตุอาหารในข้าว ซึ่งทำเป็นฤดูๆไป แต่จุดเปลี่ยนอยู่ที่การได้ไปประชุมเชิงปฏิบัติการที่ ประเทศฟิลิปปินส์ เรื่อง การวิเคราะห์ดิน พืชเพื่อใส่ปุ๋ยไม้ผล ซึ่งได้พบกับนักวิจัยผู้บรรยายชาวไต้หวัน คนหนึ่งชื่อ ซูซาน เชง ซึ่งทำวิจัยเรื่องส้ม

 

     นักวิจัยชาวไต้หวันคนนี้ เป็นคนบอกชาวสวนส้มว่า ทำสวนแบบเดิมไม่ถูก และบอกวิธีการที่ถูกต้อง ซึ่งชาวสวนส้มก็เชื่อ และเมื่อได้คุยกันก็ได้ถามนักวิจัยคนนี้ว่า" ทำไมคนไต้หวันเชื่อคุณ?" ซึ่งนักวิจัยคนนั้นตอบมาว่า"เพราะฉันเก่งกว่าเกษตรกร"อย่างไรก็ตาม งานวิจัยด้านสวนผลไม้ทุกอย่างนั้นเป็นงานที่ต้องใช้เวลาถึงจะตอบได้ว่าสิ่งที่นักวิจัยแนะนำถูกหรือไม่ถูก จึงได้รับคำปรามาสมาตลอดว่า ทำสวนเป็นหรือ?

 

    ซึ่งต่างจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับข้าว ซึ่งทำกันช่วงสั้นๆ ผลลัพธ์จะเห็นชัดมากกว่า ส่วนสวนผลไม้ มีอายุยาวนานกว่าอายุคนอีก ดังนั้น ทั้งเรื่องการปรับปรุง หรือการเพิ่มเติมธาตุอาหาร จึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา "ประทับใจคำพูดนั้นมาก จึงกลับมาทำงานวิจัยไม้ผล และพยายามนึกถึงคำนั้นตลอดเวลาที่ทำงานและเข้าใจว่าเหตุที่ชาวบ้านเชื่อนักวิจัย เพราะนักวิจัยคนนั้นได้รับการยอมรับ"

        

     อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.สุมิตรา บอกว่า เมื่อมาลุยงาน เรื่องธาตุอาหารในไม้ผลในช่วงแรกๆ ชาวบ้านก็ไม่ค่อยสนใจนัก ชาวบ้านหรือชาวสวน  ต้องฟันฝ่ากับทัศนคติเดิมๆที่จะช่วยให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นหรือลดความเสียหายของสวนอันเกิดจากการใส่ปุ๋ยแบบไม่มีประสิทธิภาพ

 

 

   " ปีแรก เมื่อเริ่มบรรยายเรื่องการ ใส่ปุ๋ยการใช้ธาตุอาหาร ชาวบ้านก็นั่งฟังไป กินกาแฟไป กินอาหารไป ไม่ได้สนใจ ซึ่งเราก็ไม่โมโหนะ แต่ก็ไม่ได้ท้อ พอไปอีกปี ที่สอง เขาก็บอกว่าอาจารย์ทำสวนเป็นหรือเปล่า? ที่บ้านอาจารย์มีสวนหรือเปล่า? ซึ่งเราก็บอกว่า ไม่มีสวน ทำสวนไม่เป็น แต่ทำงานของเราเหมือนกับหมอ ซึ่งเราสามารถวินิจฉัยโรคได้ และรู้ว่าต้องกินอะไรถึงหายร่างกายถึงแข็งแรง"

 

    แม้ว่าปีแรกจะไม่ค่อยมีคนเชื่อ แต่ก็มีคนนำไปลองคิด ลองทำ ประกอบกับเกิดเหตุการณ์ปุ๋ยราคาแพง และบริษัทปุ๋ยต่างชาติก็ไม่มีปุ๋ยจะขาย ดังนั้น สมาคมผู้ผลิตปุ๋ยโลก ก็บอกกับเกษตรกรในปีนั้นว่าการแก้ปัญหาปุ๋ยแพงนั้น คือต้องใส่ปุ๋ยให้ถูกเพื่อผลผลิตจะได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อทำได้ผลจึงมีคนเชื่อมากขึ้น

 

"เหตุที่ชาวสวนไม่เชื่อเราแต่แรก เพราะ

1. ไม่มีความรู้ และ

2. ความรู้เรื่องธาตุอาหารมีจำกัด ที่สำคัญไม่เคยได้เรียนรู้ มีแต่ทำตามที่ทางราชการบอก และทำตามๆกันมา ดังนั้น การให้ความรู้เรื่องธาตุอาหาร ของเราจึงเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าการทำสวนไปเลย "รศ.ดร.สุมิตรา ระบุ

     

"การศึกษามานานกว่า 200 ปี มาแล้ว แตกแยกขยายสาขาออกไปเรื่อยๆเพราะอาหารคือ สัตว์และพืช เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องกินจึงมีการศึกษาต่อเนื่องมาตลอดทุกๆพืชผลที่กินได้" เป็นอีกคำกล่าวของรศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม ซึ่งก็คงจะสะท้อนได้ว่า นักวิชาการท่านนี้จะเดินหน้าศึกษาวิจัยทางด้านนี้ต่อไป...และหน้าจับตาการพลิกโฉมสวนผลไม้ในอนาคต    เติมสังกะสี พัฒนามังคุด

 

                  

 

     " มังคุดราชินีแห่งผลไม้"ก็เป็นหนึ่งในผลไม้ที่บริษัทผาแดงอันดัสทรี  ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผ่านทางนักวิชาการ ซึ่งรศ.ดร.สุมิตรา ระบุว่า การพัฒนา มังคุดมีความสำคัญ เพราะเป็นผลไม้ที่ทุกๆคน โดยเฉพาะชาวต่างชาติทั่วโลกรอทาน 1 ปีมีหนเดียว ประเทศไทยประเทศเดียว ปริมาณไม่อั้นราคาจ่ายเต็มที่ แต่คุณภาพต้องดีตามราคา เป็นโจทย์ใหญ่ของเกษตรกรที่อยากขาย แต่ขายไม่ได้เพราะ ทำตามเงื่อนไขไม่ได้ เพราะมีเงื่อนไขว่าเสียได้ไม่เกิน20% แต่ส่วนมากจะเกินและปีนี้ก็เสียถึง 60% เพราะอากาศร้อนมาก"

          

     " ในอดีตเราส่งออกมังคุดในรูปแบบมังคุดแช่แข็งซึ่งปีก่อนหน้าโน้นมีออร์เดอร์   มังคุดสดจากประเทศญี่ปุ่นถึง 130 ตันในราคา กก.ละ 60 บาท (ในประเทศญี่ปุ่นมังคุดสด ผลละ 60 บาท) แต่ปรากฏว่า เสียเยอะ ปีที่แล้วออร์เดอร์เหลือเพียง 30ตัน ซึ่งปัญหาใหญ่คือ เนื้อแก้ว ยางไหล ซึ่งเราก็ต้องวิเคราะห์ สาเหตุ และค่อยๆแก้ "

 

          การทำวิจัย เรื่องไม้ผล ทำให้ รศ.ดร.สุมิตราต้องบุกป่าฝ่าสวนบ่อยครั้ง ซึ่งนับแต่ได้รับการยอมรับจากชาวสวนมังคุดที่จันทบุรีในเรื่องการ "การเติมแร่สังกะสี" เพื่อแก้ใบแคระแกร็น เพื่อเพิ่มพัฒนาคุณภาพผลผลิต ก็ไม่มีเลยที่จะถูกไล่ออกจากสวน มีแต่จะได้รับการเชื้อเชิญให้เขาไปดูสวน

 

       ยกตัวอย่าง สวนของ สงวน บุญญฤทธิ์ ซึ่งเป็นเกษตรกรในเครือข่ายกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดเพื่อการส่งออก เป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าคนหนึ่ง รศ.ดร.สุมิตราบอกว่า สวนของแต่ละคนไม่ใช่ว่าจะเข้าไปได้ง่ายๆสบายๆทั้งเหนื่อย ทั้งร้อน แถมโดนยุงกัดอีกต่างหาก แต่ก็ต้องเข้า เพราะในนั้นมีปัญหาที่ท้าทายมาก ปัญหาหนึ่งรอให้ไปวิเคราะห์เพื่อแก้ไข 

       

      " คิดว่า เป็นปัญหาที่ท้าทายมากและปีนี้เป็นปีที่แย่ของชาวสวน แต่ก็ถือว่าเป็นปีทอง ของงานวิจัยเลยเพราะ อากาศร้อนจัดทำให้เรารู้ว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรต่อไปในอนาคต"

     

     ( ขอบคุณ คุณสุภารัตน์ ยอดศิริชัยกุล ที่รายงานใน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 23 วิถีชีวิต ช่องทางทำกิน ฉบับวันที่ 13 มิถุนายน 2553  และภาพ ผลไม้จาก อินเตอร์เน็ต)

    *  อ่านแล้วได้ทราบ เรื่องเกี่ยวกับพืช การส่งออก การที่นักวิชาการ นักวิจัย ปฏิบัติอย่างไร ชาวสวน เป็นอย่างไร เราประชาชน ธรรมดา เห็นผลไม้ก็ซื้อมาสบายๆ แต่การพัฒนาพืชผลมีมากมาย อ่านแล้วชื่นชม รศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม จึงนำมาฝากทุกท่านได้อ่านและเข้าใจการทำงานของนักวิชาการ มากขึ้น รวมถึงได้ทราบปัญหาการส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศ ได้ทราบว่าชาวต่างชาติ ชอบผลไม้ไทยของเรามาก

 

ด้วยความปรารถนาดี  กานดา แสนมณี


                

 

              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กานดา-นาฬิเก (รวมความรู้ ให้เกิดประโยชน์)ความเห็น (41)

ผมเคยฟังการบรรยายของท่าน รศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม ครับพี่กานดา นับว่าอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญมากๆเลยครับ

ค่ะอ.สามารถ   อ่านจบแล้วอยากให้ชาวเกษตรกรได้ทราบถึงการพัฒนาเพื่อให้ผลผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพขายส่งออกหรือขายให้คนไทยด้วยกัน ได้กินพืชผลที่ดีปลอดภัย  ไม่ต้องใช้ปุ๋ยหรือยาที่เป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้คือเกษตรกรเองที่ต้องใช้ประจำ พี่ดาเคยทราบมาจากผู้ที่เป็นมะเร็งเพราะใช้สารเคมี ปุ๋ยฯกับพืชจนเป็นมะเร็งโดยไม่รู้ตัวจากสารเคมีที่เข้าร่างกายบ่อยๆ  ซึ่งจริงๆแล้วการพัฒนาให้ใช้ปุ๋ยหมักเองหลายๆสูตรก็มีมากอย่าง เกษตรอินทรีย์  แต่ชาวเกษตรส่วนใหญ่ไม่ทำ อย่างที่นักวิชาการ บางท่าน ใช้คำว่า "กระแสเคมีแรงมาก" การจะไปเปลี่ยนแปลง จึงต้องค่อยเป็นค่อยไป  แต่บางพื้นที่ก็ไม่ยอมรับเลยเพราะเขาลงทุนแล้ว จึงเป็นการที่ ให้โทษทั้งผู้ซื้อ และผู้ผลิตนะ พี่ดาเห็นผักผลไม้ที่ใส่สาร และใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชผักปลอดสารเคมีปลูกธรรมชาตินั้น แตกต่างกันชัดเจน หากเราเก็บไว้หรือยังไม่ทันทำอาหาร เราจะทราบเลย แต่หากซื้อมาทำทันที่เราไม่ค่อยทราบ จึงน่ากลัวนะ กับสุขภาพของผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ที่ซื้ออาหารสำเร็จรูปที่ไม่ได้ปรุงเอง หรือกินตามร้านอาหาร  ผักบางทีก็ไม่ล้าง โดยเฉพาะร้านที่ขายดีๆมากๆ หั่นๆเลย  ยิ่งนึกยิ่งน่าเป็นห่วงค่ะ

                      

                          

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • บุษราแวะมาชวนพี่ดา เชียร์ฟุตบอลค่ะ และได้นำภาพลีลานักฟุตบอล และ ลีลากรรมการมาฝาก ใครจะแน่กว่าใคร....ท่านผู้ชม

              

ขอบคุณค่ะ..เป็นการเพิ่มมูลค่าที่น่าเรียนรู้มากค่ะ..ยืมรูปนี้จากบ้านคุณบี๋ค่ะ..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

สุดยอดนะคะ มังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้ไทย  พี่คิมชอบทานค่ะ เก็บเปลือกตากแห้งไว้ทาแผลเป็นเกิดจากการเกาเมื่อยุงกัด หายได้ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณพี่ใหญ่

    ค่ะดาอ่านจบแล้วชื่นชมมากค่ะ  ภาพเนื้อมังคุด น้องบี๋ น่าชิมมากเลย  ขอบคุณมากนะคะ ปีนี้ผลไม้ราคาดีนะคะ ดาว่าจะซื้อมังคุดมาต้มนำน้ำในลูกเก็บไว้ก็ยังไม่ทำเลย ปีที่แล้วทั้งสอนทั้งทำเองปีนี้เลยไม่ค่อยขยันค่ะ ดาจะมาทำสบู่มังคุด

                 

สวัสดีค่ะคุณครูคิม

  ทาแผลเป็นหายหรือค่ะ นี่ดาก็เป็นผื่นแพ้มดแดงไฟกัด ยังไม่หายหลายวันแล้ว เดี๋ยวดาจะลองฝนทาดู เก็บแบบแห้งไว้เหมือนกัน ขอบคุณนะคะ มังคุด เป็นผลไม้ที่ดาชอบเหมือนกันค่ะ น่าเสียดายที่ญี่ปุ่นสั่งแล้วประเทศเราส่งไม่ได้ครบตามที่เขาต้องการ แต่เมื่อมีการพัฒนาแล้วต่อไปคงส่งได้มากขึ้นนะคะ

                         

สวัสดีค่ะคุณบุษรา

           ภาพที่สองโหด ดุเกิน กรรมการจะได้ใบแดงหรือเปล่าคืนนี้อย่าลืมช่วยกันเชียร์ญี่ปุ่นนะคะ ดีนะคะมีบอลให้ชม คนไทยที่ชอบดูบอลผ่อนคลายได้มากทีเดียว

                                    

ดีคะที่จะมี นักวิจัยและพัฒนา จะเข้ามาดูแล ผลไม้ไทย  ยิ่งมังคุดด้วยแล้ว สุดยอดเลย เป็นสมุนไพรได้หลายอย่าง ย้อมผ้าสมัยแต่ก่อน ดึกดำบรรพ์ก็ใช้เปลือกมังคุดย้อมผ้าสีม่วงเลย รสชาติ อร่อยมาก และใช้เป็นสมุนไพร ได้หลายอย่าง  สุอ่านแวบๆๆ วิธีปลอกเปลือกมังคุด แบบให้ง่ายขึ้น ผ่านสายตา ไม่รู้อยู่บล็อกไหน ยังไม่ได้อ่านเลย เพราะปลอกมังคุดง่ายจะตาย แต่ก็เป็นจริงมันต้องมีวันปอกยาก เพราะพอ ใส่ตู้เย็นหลายวัน มันเปลือกแข็งขึ้น   คืออย่างนี้ สุซื้อมังคุด ผลไม้อย่าอื่นด้วย มาใส่ตู้เย็น มังคุดตอนซื้อใหม่ๆ เปลือกอ่อนมาก มีดเฉือน หรือปาดด้านไหนก็ง่าย  ใส่ตู้เย็นหลายวัน ถึงมากินอีก เพราะมีผลไม้ในตู้เย็นเยอะ มีทั้งเงาะ ลองกอง กินสลับกันไป  แต่วันนี้มากินมังคุด คราวนี้เปลือกมันแข็งเป๊กเลยคะ  ตอนแรกนึกว่ามันเสีย  แต่ลองใช้มีดพยายามปอกดูข้างใน สวยเหมือนเดิมยังไม่เสียคะ แต่เปลือกมันแข็งขึ้นมากๆ  กินลูกไหน ก็แข็งแล้ว ออกกำลังปอกนานมาก จนบางครั้งกลัวมีด จะปาดมือด้วย  วันนั้นเลยนั่งกินให้หมดไม่ต้องกินข้าวเช้าเลย  เปลือกแข็งคะ  นี่ถึงอยากบอกเพื่อนๆ GTK ว่า มังคุดอย่าใส่ตู้เย็นนาน  มันจะเปลือกแข็งขึ้นคะ ซื้อมาต้องรีบกิน อย่าแช่นานคะ

                                      

สุชอบมากเลยคะ มังคุดนี่อร่อยจริงๆๆนะคะ กินเป็นกิโลก็ไม่เบื่อคะ นานๆๆกินที

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ดา

* ก่อนอื่นต้องขอชื่นชม ท่าน รศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม  ที่ทำมีความพยายาม  มีความมานะอดทนในการทำงานวิจัย และต้องฟันฝ่ากับทัศนคติเดิมๆ เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนได้ผลิตผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และลดความเสียหายของสวนผลไม้... แสดงให้เห็นว่า ท่านมีความห่วงใยต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง ยอดเยี่ยมมากค่ะ

* ชอบทานมังคุดเหมือนกันค่ะ ซื้อทีละหลายกิโล เพราะลูกๆ ก็ชอบทานมากด้วย

* เคยดูทีวีทางช่อง 9 ที่มีการวิจัยและสกัดสารจากเปลืองมังคุดไปเป้นผลิตภัณฑต่างๆ มากมาย  เช่น ทำสบู่ เครื่องดื่ม  และสกัดสารจากเปลือกมังคุด ทำเป็นผลแล้วอัดเม็ด  นับว่า มังคุดนอกจากเป็นราชินีของผลไม้แล้ว เปลือกมังคุดยังมีประโยชน์อีกมากมาย เป็นสมุนไพร  ใช้ย้อมผ้าด้วย... ดีจังค่ะนะคะ เมืองไทยเรามีของดีๆ ทั้งนั้น...

* ขอบคุณข้อมูลที่มีประโยชน์ค่ะ  อุตรดิตถ์ฝนไม่ตกเลย สัปดาหืที่แล้วตกอยู่ 3 วันแล้วก้เงียบไปเลยค่ะ.... วันนี้พึ่งไปส่งข้าวแคบลับแล กับกล้วยกวนไปให้น้องนุกที่เฃีบยงใหม่  โทรมาอ้อนบอกว่าอยากกินมากๆ 

* อ.ขจิตบอกว่าช่วงนี้  ระบบ G2K มีปัญหานิดหน่อยค่ะ ครูใจดีก็ใช้งานไม่ได้ มา 3 วัน จะเข้าไปอ่านบันทึกของใครก็เจอ 504 Gateway Time-out  nginx/0.7.61  ทุกครั้งที่ลิงค์.... 

* พี่ดามีแต่ความสุขนะคะ

ฝนไม่ตกเราก็ดูภาพฝนตกไปพลางๆ ก่อน  ดูแล้วเย็นสบายดีค่ะ...

 

    

 

อยากให้พี่กานดาศึกษาเรื่องปริมาณโลหะหนักที่อยู่ใน ปุ๋ยคอกและปุ๋ยมูลสัตว์ เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเพิ่มเติมครับ ด้วยความเป็นห่วงครับ

คำถามที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือ   แล้วเราจะทำอย่างไร    คำตอบที่จะได้ต่อไปก็คือGAP

เป็นห่วงพี่เสมอครับ

ง่วงนอนอีกแล้วครับ ขอนอนต่ออีกนิดครับ

สวัสดีค่ะคุณสุ

        มังคุดแช่ตู้เย็นแล้วเปลือกแข็งมากขึ้น ขอบคุณมากนะคะจะได้บอกผู้ที่ชอบนำผลไม้แช่เย็นว่า ควรยกเว้นมังคุด  ของชอบเหมือนกันค่ะอร่อยมากจริงๆ

                         

สวัสดีค่ะคุณครูใจดี

       ได้ชมจักรยาน ฝนตก ชื่นใจเย็นๆดีค่ะ ขอบคุณภาพงามๆนะคะ พี่ดาก็ชอบมากเจ้ามังคุดรสเปรี้ยวหวาน แต่ประโยชน์มากอยู่ที่เปลือกสีม่วง แต่เรากินสดๆไม่ได้ ดังนั้นสินค้าจากมังคุดจึงราคาสูง พี่ดาว่าจะทำสบู่โดยใช้ในลูกจากการต้ม แต่ยังไม่ได้เริ่มทำเลยค่ะ รศ.ดร.สุมิตรา น่าชื่นชมการทำงานของท่านมากจริงๆนักวิจัยไม่น้อยนะคะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างนี้เราเป็นคนไทยเราดีใจนะคะ แต่ก็มีนักวิจัยที่ทำธุรกิจของเขาจริงจังๆก็มีมากอีก เราก็ชื่นชมไปอีกแบบ นัองนุกให้คุณแม่ส่งอาหาร ดีแล้วค่ะ เพราะไม่ค่อยมีเวลาในการจะซื้อซ้อมเชียร์ กันเหนื่อยก็มืดแล้ว อาหารแห้งที่เก็บได้โดยไม่แช่เย็น ก็ส่งให้เถอค่ะกลับมาเหนื่อยๆก็หยิบกินได้ทุกเวลา ก็มีแบ่งปันให้เพื่อนด้วย

                

สวัสดีวันอังคารค่ะอ.สามารถ

    ตื่นแต่เช้ามาก  แล้วไปนอนต่อก็ยังนับว่าตื่นเช้า หรือเปล่า นับเวลาไหนดีนะค่ะ ตื่นหลัง ตี 3 ได้ ในบางตำราบอกว่า ปอดดีมาก    ก่อนมาคุยพี่ดาเข้าไปอ่านของหลายคนแล้วค่ะ เรื่องโลหะหนัก ขอบคุณนะคะ พี่ดาไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อน อ่านแล้วก็อย่างที่บอก.... แล้วจะทำอย่างไร...... พี่ดาว่าการทำร่างกายให้แข็งแรงไว้เสมอ ช่วยได้มาก เพราะระบบร่างกายที่แข็งแรงจะช่วยขับสิ่งที่ไม่ดีออกมาได้  แต่ร่างกายจะแข็งแรงได้ก็ต้องกินอาหารที่ถูกหลักอนามัยเหมือนกัน ปลูกเองกินเอง ดีที่สุด แต่ก็ทำไม่ได้ทุกบ้าน  นี่คือปัญหา ที่ทำให้คนเป็นโรคมากมาย ใช่หรือไม่  โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองไม่ใช่เฉพาะอาหาร  คิดอย่างไรก็ไม่ปลอดภัย 100% แล้วเราจะสรุปว่าอย่างไร? ได้ข้อ1. ก่อน ทุกคนต้องกินผักผลไม้ ปลอดสารพิษ ทุกๆวัน ผักผลไม้จะทำให้ระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายดีมากๆ  แล้วก็วนมาที่โลหะหนักอีกเราจะทราบได้อย่างไรไม่มีโลหะหนักในพืชที่เรากิน ....ชีวิตนี้มีแต่เสี่ยงหรือ.....     คงต้องใช้สมุนไพร 2อย่างนี้ช่วยเดือนละ 1 วัน ค่ะ       

      

รางจืด                                                                            ย่านาง

 

เขียนเมื่อ 

พี่ดาคะ

น้องชายเอาสบู่กลอยมาให้ใช้ค่ะ กินหอมน่าใช้มากค่ะ เห็นว่าเป็นของแม่บ้านทหารเรือ ช่วยเรื่องผิวพรรณ ฝ้ากระ  ไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร หนูยังไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลค่ะ...

 ถ้าพี่ดาว่าจะทำสบู่จากเปลือกมังคุด หนูจะเป็นลูกค้าค่ะ...

  สุขกายสบายใจนะคะ  ด้วยความระลึกถึงค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

อ้อพี่ดาขา... สรุปว่า สีม่วงเนี่ยดีไมปเสียทุกอย่างเลยนะคะ..

ย่านาง รางจืด  ต้อยติ่ง น้ำดอกอัญชัน  เปลือกมังคุด ฯลฯ... 

ไปสอนแล้วนะคะ...บายค่ะ

 

         Oad 

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

มังคุด เป็นผลไม้ที่ชอบมากๆค่ะ 

เปลือกมังคุดนำมาเป็นส่วนผสมสบู่นมแพะ...ลดสิว แก้สิว ได้ผลจริงๆ ทำให้ผิวพรรณสวยงามด้วยค่ะ

ขอบคุณบันทึกดีมีประโยชน์มากค่ะ

คุณครูใจดี มาแวะหาพี่ดาก่อนไปสอน  คิดถึงสีม่วงแน่ๆ ใช่แล้วค่ะ สีม่วงดีมากๆในพืช  โดยเฉพาะพืชที่กินได้ จะได้ประโยชน์มากๆที่ชัดเจนคือมีสารต้านอนุมูลอิสระ คือต้านไม่ให้เซลล์เป็นมะเร็งได้ง่าย และพืช ชนิดเดียวกันแต่มีดอกหลายสีเช่น รางจืด จะมีดอกสีขาว ม่วง ต้นสีม่วงจะมีฤทธิ์ดีกว่าต้นดอกสีขาว  พืชผักผลไม้สีม่วงที่กินได้จึงได้ประโยชน์มากกับร่างกาย มีประโยชน์อย่างไรบ้างในแต่ละสีของพืช พี่ดาเตรียมข้อมูลที่จะลงบันทึกไว้แล้วค่ะ รออีกนิดนะคะ  ส่วนสบู่นั้นเพื่อนพี่ดาก็รอจะมาดูการทำด้วย พี่ดายังไม่ได้ทำน้ำสีม่วงจากมังคุดเลยรอไปก่อน  บอกคุณพี่ใหญ่ไว้เหมือนกันค่ะ ปีนี้เห็นมังคุดแล้วเฉยๆไม่เหมือนปีที่แล้วยุ่งอยู่กับมังคุดจนหมดการขายของแม่ค้า ทดลองทำตามอ.สุวัฒน์ สอน หมักเอนไซม์ สูตรดร.รสสุคนธุ์ ทดลองเองกับน้ำมันมะพร้าว ทำสบู่มังคุด จนทุกคนบอกจะขยันไปถึงไหนทดลองไปหมด ปีนี้เลยขยันน้อยเกินไป แต่ทำน้ำยาล้างจานมังคุดแล้วค่ะ

                      

คุณครูใจดีค่ะ

 มัวแต่คุยเรื่องมังคุด ลืมสบู่กลอยเลย พี่ดาก็พึ่งทราบจากน้องบอกว่า สบู่กลอยหอมการทำต้องรู้วิธีทำไม่ให้คันด้วย   กลอย หัว รสขื่นคัน  สรรพคุณ กัดเถาตานเป็นก้อนในท้องที่แข็งอยู่ในท้อง หุงกับน้ำมันทาแผลเน่าเนื้อร้าย กัดหนองและ ฝ้า  สงสัยสบู่กลอยจะแก้ฝ้าได้นะคะ ความหอมนั้นผู้ทำใส่หัวน้ำหอมค่ะ ดอกต้อยติ่งงามมากค่ะ

                             

 ต้อยติ่ง  เมล็ด รสเย็นฝาด สรรพคุณ ดูดหนอง สมานแผล ทำให้แผลแห้งเร็ว           

สวัสดีค่ะคุณmena

        ดีจังค่ะ ทำสบู่นมแพะผสมมังคุด  ผู้ใช้ผิวงามแน่ๆ สีม่วงที่ได้จากเปลือกทำวิธีไหนค่ะ เพราะที่ทราบมา หากทำไม่ถูกต้อง จะทำให้ผิวคล้ำ ได้ค่ะ เพราะเปลือกมังคุดมีสารแทนนิน มาก ต้องนำสีม่วงออกมาให้ถูกวิธี ดังนั้นการซื้อผลืตภัณฑ์จากมังคุดใช้ต้องระวัง หากผู้ผลิตๆไม่ถูกต้อง ผู้ใช้แพ้และผิวคล้ำได้เช่นกัน สีม่วงจากเปลือกมีประโยชน์มากๆเพราะมี"สารแซนโทน"ฯ ดีต่อร่างกายภายใน ฯ และ ทำให้ผิวขาว แก้สิว ฯ แต่ก็มียางและสารแทนนินมาก หากใช้หรือกินไม่ถูกวิธี ก็ท้องผูกมากอีก

                     

                  

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

เป็นความรู้ใหม่ๆที่น่าสนใจค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะคุณถาวร

         ค่ะเป็นความรู้ใหม่ ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ไม่ทราบ การพัฒนาอย่างนี้นะคะ นักวิจัย นักวิชาการ ก็พัฒนาใหม่ๆขึ้นมาเพื่อพืชผลได้มีคุณภาพ เราก็ซื้อกันอย่างเดียว  เปลือกมังคุน่าเสียดายมากๆทิ้งกันหมด น่าจะมีการสอนให้ได้ประโยชน์ ยิ่งต่างประเทศซื้อลูกละ 60 บาท กินเนื้อนิดเดียวก็ทิ้งเปลือก หากเก็บไว้ได้ประโยชน์ ดีกว่าทิ้ง น่าจะมีการบอกกล่าวให้ทราบ ราคาอาจจะสูงกว่าลูกละ 60 บาทก็ได้ ได้ประโยชน์ทั้งเนื้อและเปลือก

                   

              

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ดา ทางนี้ฟ้าฝนยังพรำๆ มังคุดแถวบ้านยังไม่คลอดเลยค่ะพี่ .. คิดถึงพี่ดาค่ะ

สวัสดีค่ะคุณpoo

 ว่าจะไปแวะหาแต่ยังไม่ได้ไป อ่านข่าวแล้วคิดถึงค่ะ อันดามัน และอีกหลายสถานที่ ฯ เกิดเหตุเตือนภัย สึนามิ ใช่ไหมค่ะ ได้วิ่งหรือเปล่า ไม่เป็นไรนะคะ พี่ดาเมื่อวานก็ได้หนังสือเตือนภัย อ่านแล้วก็นึกว่าเอ..เราควรตุนของไหม นั่งอ่านยังไม่ทันจบ ลมมาแรงมากๆ นานเลยแต่ตรงบ้านพี่ดาฝนไม่ตก มาแต่ลม  มังคุดยังไม่คลอดเหรอค่ะดีแล้วค่ะไว้คลอดที่หลังได้ราคาดี ปีนี้ผลไม้ราคาไม่ถูกเลย ดีแล้วค่ะ ผู้ปลูกจะได้ราคาดีไปด้วย 

                            

เขียนเมื่อ 

Have a good day ka..

(ผักสวนครัว รั้วพูดได้) สวัสดีครับพี่กานดา ที่บ้านพี่ฝนตกไหมครับ ที่กำแพงแสนฝนตกครับ ได้พูดคุยกันตั้งแต่เมื่อเช้าเรื่องโลหะหนักตั้งแต่เมื่อเช้า เชื่อไหมครับว่าตลอดเวลาผมก็คิดเรื่องพวกนี้อยู่ตลอด ไม่แปลกใจเลยที่คนสมัยก่อนอายุยืน คงเป็นเพราะเก็บผักสวนครัว รั้วพูดได้รั้วกินได้ ในความคิดผมก็คือคนสมัยก่อนมักจะปลูกผักทำรั้ว เมื่อเวลาจะทำอาหารก็ไปเก็บที่รั้วข้างบ้าน และก็ได้ทำให้เจอกับเพื่อนบ้านอีก คงจะถามกันว่าวันนี้คุณทำอะไรกิน ก็ได้พบพูดคุยกัน ทำให้เกิดความสบายใจ อาหารก็ปลอดสารพิษ ร่างกายก็แข็งแรง ต่างจากสมัยนี้เอา ลวดหนามทำรั้ว เอาคอนกรีตทำรั้ว มลพิษมากมาย เพื่อนบ้านก็ไม่ได้พูดคุยกัน ต่างคนต่างอยู่ คิดแล้วอยากจะย้อนอดีตกลับไปอยู่สมัยก่อนจังเลยน่ะครับพี่กานดา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ดาคิดถึงจังค่ะ ก็กว่าจะเข้ามาได้นะคะ กลัวว่าจะมาอ่านไม่ได้แต่วันนี้ได้มาอ่านสาระดีๆจากบันทึกสีม่วง อุ๋ย..ม่ายช่าย สีม่วงอันอื่นนะ..อิอิ..ก็สมุนไพรไทยทุกชนิดไงนะคะ มังคุดผลไม้ที่ทำให้ร่างกายเย็นลง...ยังนึกถึงเสื้อสีม่วงวันที่พบกันอยู่เลยค่ะ อบอุ่นใจค่ะ อิอิ

เขียนเมื่อ 

ไม่ได้ๆ  ครูตูมมา ครูจุ๋มจะยอมได้งัย...ฮิ ฮิ

เห็นมั้ย สีม่วงอะไรก็ดีไปหมด...องุ่น บูลเบอรี่ พรุน โอ๊ยสระพัด  ใช่แล้วคิดึงสีม่วง วันที่เราสามคนเจอกัน.... อยากเจอกันอีกจังเลย   แต่ตอนนี้ปลีกตัวไม่ได้เลย คราวก่อน Boss จะเอาใบลาออกให้ครูจุ๋มเขียนซะแล้ว...ฮา....

หนูกำลังค้นหาข้อมูลเรื่องสบู่กลอยค่ะ... แต่ยังไม่เจอ เค้าหยอดใส่พิมพ์เป็นรูปสัตว์  ใบไม้ และผลไม้  สีเหลืองใส  ขายก้อนละ 50 บาท  หนูใช้ไปแล้ว ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ค่ะ ถ้าน้องชายเอามาให้อีก จะถ่ายรูปมาให้พี่ดาชมค่ะ....

ผลไม้เหล่านี้ให้วิตามินที่มีประโยชน์  แต่รายละเอียดของสรรพคุณหนูไม่ทราบมากเท่าไหร่  พี่ดาทราบดีอยู่แล้วนะคะ  เอามาฝากพี่ดาค่ะ

คิดถึงค่ะ

 

เขียนเมื่อ 
 • น่าสนใจมากเลยครับ
 • เป็นความรู้ใหม่เลย
 • เข้าใจว่าอาจารย์ชำนาญเรื่องดิน
 • พี่กานดาสบายดีนะครับ
เขียนเมื่อ 

มารายงานตัวว่ายังอยู่ ระลึกถึงเสมอครับ อยากกินมังคุดจัง

สวัสดีค่ะคุณเกด

        นำภาพสวยเย็นมาฝากขอบคุณมากนะคะ

       

สวัสดีค่ะพี่ดา

 • มังคุด ผลไม้สุดโปรดเลยหล่ะค่ะ
 • โดยเฉพาะหลังการกินทุเรียน จะต้องดับร้อนด้วยมังคุดเสมอค่ะ
 • พี่ดาสบายดีนะคะ 

สวัสดีค่ะอ.สามารถ

          ตอนที่ได้ฟังการบรรยายของรศ.ดร.สุมิตรา นานหรือยังค่ะ ท่านคงเก่งเรื่องดินมาก นักวิจัยก็ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปดูงาน ไปสอน ไปบรรยาย ไปลุยสวน ฯ เพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติ ดีมากๆนะคะ บางท่านก็ไปอยู่ที่ต่างประเทศเลยก็มีในประเทศที่ด้วยกว่าประเทศเรา เป็นผู้หญิงเช่นกัน พี่ดาจำชื่อไม่ได้  ผู้หญิงไทยเราเก่งมากๆ มรมากมายทีเดียว  เรื่องผักปลูกเองกินเอง ผักสวนครัวรั้วพูดได้ เป็นสิ่งที่พี่ดาชอบที่สุดแต่อยู่ที่นี้ทำไม่ได้เพราะอยู่ในเมืองเนื้อที่จำกัด ทำให้นึกถึงตอนเด็กมากๆ  เราอยากกินอะไรก็เก็บเด็ดเอง เพราะมีปลูกไว้หรือขึ้นเองโดยธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันชีวิตในชนบท ยังมี หรือบ้านในเมืองที่มีบริเวณพื้นที่ดินมากก็ทำได้ ถึงแม้จะมีมลพิษ บ้าง ก็ยังดีกว่าไปซื้อตลอดเวลานะคะ

    

         

สวัสดีค่ะคุณครูตูม

      ตอนนี้เห็นสีม่วงก็คิดถึงกันก่อนเลย 3 ม่วง พี่ดาไปชมสวนกล้วยไม้ ดอกสีม่วงงามทั้งนั้นส่งภาพไปให้ชมแล้วนะคะสวยไหมเก็บภาพตอนบ่ายร้อนๆเลยค่ะเป็นสวนที่ส่งขายทั้งไทยและต่างประเทศและเข้าวังคือดอกสีม่วง ที่พี่ดาไปเป็นเพียวสวนตัวอย่างค่ะ สวนจริงอยู่สันป่าตองเห็นว่ามีเนื้อที่เป็น 10ไร่ เราน่าไปเที่ยวชมกันนะคะ

               

สวัสดีวันพุธสีเขียวค่ะคุณคณุใจดี

         ภาพผลไม้น่าทานมาก ขอบคุณมากค่ะ วันนี้พี่ดาก็ทานสลัดผักผลไม้ เพิ่มไข่ต้มไข่ขาว ขนมปังโฮลสวีทปิ้งกรอบ อร่อยดีค่ะตามด้วยน้ำดอกอัญชันสีม่วงสวยแล้วพี่ดาจะนำภาพไปฝากม่วงงามมากๆ

              

สวัสดีค่ะอ.ขจิต

        ค่ะเป็นความรู้ใหม่เติมสารอาหารให้ผลไม้  พี่ดาก็ได้ควารู้จากอ.สามารถอีกเรื่อง โลหะหนัก  ไม่ว่าปุ๋ยชนิดไหน หากทำหรือผลิตไม่ถูกวิธีก็ให้โทษได้อีก อาจารย์สุมิตรา ท่านชำนาญเรื่องข้าว ฯ ด้วยเก่งมากๆนะคะ พี่ดาสบายดีขอบคุณมากค่ะ

                    

 

สวัสดีค่ะคุณเบดูอิน

      ไม่ได้ไปแวะหาเช่นกันค่ะ เป็นอย่างไรบ้าง ทุกอย่างคงดีขึ้นเรื่อยๆ  เชียงใหม่เงียบดีมากๆ การท่องเที่ยวก็เงียบไปด้วย คงต้องใช้เวลา พอควรค่ะ

            

สวัสดีค่ะคุณอิงจันทร์

          ทำงานแก้ไขเสร็จหมดหรือยังค่ะ  มังคุดคู่กับทุเรียน ทานแล้วช่วยไม่ให้แน่นท้องหรืออืดท้อง ไม่อึดอัด  รู้สึกสบายหลังทานทุเรียนแล้วมังคุกตาม เวลาซื้อต้องซื้อคู่กันมาเลยค่ะ  พี่ดาสบายดี เชียงใหม่อากาศไม่ร้อนมากเพราะฝนตก เกือยทุกวัน  ขอบคุณค่ะ

            

                 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..พี่กานดา..

 • น้องแวะมาขอบพระคุณพี่มากนะคะ..
 • อนุเคราะห์ข้อมูลแบบไม่กลัวเหนื่อยเลย..(ประทับใจค่ะ)
 • จะลองหัดทำเองค่ะ..จะได้ไม่ต้องซื้อ..ปรกติน้องจะกินน้ำมันมะพร้าวก่อนอาหารเช้าค่ะ 5-10 นาที วันละ 1 ช้อนโต๊ะค่ะ..
 • ต้องขอขอบพระคุณพี่กานดามาก ๆ เลยค่ะ..
 • ถ้ามีโอกาสมาแปดริ้ว..กรุณาโทรหาน้องนะคะ(เดี่ยวจะให้เบอร์ไว้ที่ข้อมูลส่วนตัวนะคะ)
 • ขอบพระคุณอีกครั้ง..รักษาสุขภาพนะคะ..
 • แมลงปอ..กับกอบัว..กระถางในบ้านค่ะ

สวัสดีค่ะน้องจำเนียรวดี

 แมลงปอสวยจัง พี่ดาเคยเห็นตัวสีแดงทั้งตัวอย่างในภาพครั้งหนึ่งที่ห้วยฮ่องไคร้ หลายปีแล้ว ก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวอีกเลย เพราะอยู่ไกล อีกอำเภอหนึ่งของเชียงใหม่ ขอบคุณนะคะภาพสวยงามนี้  กินน้ำมันมะพร้าวประจำร่างกายไม่มีโรค ดีมากค่ะ วันนี้พี่ดาก็ส่งข้อมูลการเพิ่มสมุนไพรให้มีกลิ่นให้น้ำมันมะพร้าวหอม ทำอย่างไร  เพื่อลงหนังสิอของชมรมฯ ให้กับผู้ที่ไม่ชอบกลิ่นน้ำมันมะพร้าว   แล้วไม่ยอมใช้ ซึ่งเป็นการเสียโอกาส ที่ดีมากอย่างหนึ่งเพราะอยากใช้แต่ไม่ใช้ เพราะไม่ชอบกลิ่นเท่านั้น บางคนซื้อมาแพงๆก็นำมาตั้งไว้เฉยๆ เพราะไม่ชอบกลิ่น  มีอะไรถามเพิ่มเติมพี่ดาได้นะคะ