ความเห็น 2043638

นักวิจัยพัฒนา "อัพเกรดผลไม้"ช่วยชาติ

เขียนเมื่อ 

ผมเคยฟังการบรรยายของท่าน รศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม ครับพี่กานดา นับว่าอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญมากๆเลยครับ