นายสามารถ เศรษฐวิทยา


ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Username
samart9
สมาชิกเลขที่
63521
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

                                                                

 


สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

 

ชื่อ – ชื่อสกุล                                       นายสามารถ  เศรษฐวิทยา
ภูมิลำเนา                                               อำเภอดอนเจดีย์   
สถานที่อยู่ปัจจุบัน      อำเภอดอนเจดีย์   จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.2542   ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต(พืชศาสตร์)สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   วิทยาเขตพระนครศีรอยุธยา หันตรา
พ.ศ.2552   ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ภาพปฏิมากรรมนูนสูงเล่าเรื่องพุทธประวัติ เป็นศิลปกรรมที่งดงามทรงคุณค่าแห่งเดียวในประเทศไทย ภายในอุโบสถวัดดอนเจดีย์

                                 ทำบุญกับวัดดอนเจดีย์คลิกเลย

 

 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ อย่างต่อเนื่อง

 

 

                            

หน่วยงานการกุศล

 

                   โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  รวมเว็บไซด์กระทรวงและำกรมตามโครงสร้างใหม่

ข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

 

                                   ภาพถ่ายจากดาวเทียม

ตอนนี้มีกล้วยหอมสายพันธุ์ดีจำหน่ายครับ

(รีบหน่อยน่ะครับกลัวจะหมดก่อน)

 ฐานข้อมูลการจัดการปัญหาเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน

ระบบข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของแต่ล่ะจังหวัด

ระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล

               รวมองค์การบริหารส่วนตำบล

                   คลิกตรงนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

      คลิกเพื่อศึกษาเรื่องมะกรูดและมะนาว

นิยามอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

                 ฐานข้อมูลเขื่อน

 

คลิกตรงนี้เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากอุทกภัย

คลิกตรงนี้เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากอุทกภัยทั่วทุกภาค

        กรมอุตุนิยมวิทยา

 

ศูนย์ป้องกันวิกฤติิน้ำ

                                 ศูนย์เมขลา

 

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน

                           วิเคราะห์สภาพอากาศจากดาวเทียม

สภาพน้ำฝน รายวัน รายเดือน รายปี

 

 

ติดตามสภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ติดตามสถานการณ์น้ำ

 วิเคราห์สถานการณ์น้ำท่วมโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 เขื่อน                                           

@ TV^^

ประวัติการทำงาน 
พ.ศ. 2538 –2550 นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พ.ศ. 2551-2555  เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

สารเคมี

สุดยอดโปรแกรมคำนวนปริมาณการใช้น้ำของพืช

  การวางระบบน้ำ

         ระบบน้ำ    

                      สปริงเกลอร์

                                      โรคและแมลง

                                                        ศึกษาเพิ่มเติม

                                                                           รากพืช

        แบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง และอัตราค่าวิเคราะห์ตัวอย่างดินพืชและน้ำ

        ราคาสินค้าเกษตร

  มะพร้าว

 

คลิกตรงนี้ง่ายในการเข้าดูบันทึกครับ

                                                    VDO

                                                                                     

 

คลิกเพื่อดูการทำงานของโฟร์รันเนอร์  ต่างประเทศ

                                                                         เช็คขนาดเครื่องยนต์

                                                           นักวิทยุสมัครเล่น

ชำระภาษีรถผ่านอินเตอร์เน็ต

(กรมการขนส่งทางบก)

 

ด้านสุขภาพ ไตกับค่าครีตินิน

ค่าอ้างอิงผลการตรวจเลือดเพื่อสุขภาพ

สมุนไพรกับการรักษาโรคต่างๆ

เส้นทางสุขภาพ

น้ำผึ้ง

ยูริกในร่างกาย

ไตรกลีเซอรไรด์

ท้องอืดจุกเสียด

การตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

น้ำในช่องท้อง

โรคนิ่วไต

ความรู้เรื่องโรคหัวใจ

ตับ

คอลเลสเตอรอล

ทำไว้ศึกษาเรื่องแนวทางสร้างและทดแทนพลังงาน

ลูกช้าง ขอ รับ

น้ำครึ่งแก้ว   2

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท