ความเห็น 2044253

นักวิจัยพัฒนา "อัพเกรดผลไม้"ช่วยชาติ

เขียนเมื่อ 

อยากให้พี่กานดาศึกษาเรื่องปริมาณโลหะหนักที่อยู่ใน ปุ๋ยคอกและปุ๋ยมูลสัตว์ เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเพิ่มเติมครับ ด้วยความเป็นห่วงครับ

คำถามที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือ   แล้วเราจะทำอย่างไร    คำตอบที่จะได้ต่อไปก็คือGAP

เป็นห่วงพี่เสมอครับ