ความเห็น 2043814

นักวิจัยพัฒนา "อัพเกรดผลไม้"ช่วยชาติ

เขียนเมื่อ 

ค่ะอ.สามารถ   อ่านจบแล้วอยากให้ชาวเกษตรกรได้ทราบถึงการพัฒนาเพื่อให้ผลผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพขายส่งออกหรือขายให้คนไทยด้วยกัน ได้กินพืชผลที่ดีปลอดภัย  ไม่ต้องใช้ปุ๋ยหรือยาที่เป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้คือเกษตรกรเองที่ต้องใช้ประจำ พี่ดาเคยทราบมาจากผู้ที่เป็นมะเร็งเพราะใช้สารเคมี ปุ๋ยฯกับพืชจนเป็นมะเร็งโดยไม่รู้ตัวจากสารเคมีที่เข้าร่างกายบ่อยๆ  ซึ่งจริงๆแล้วการพัฒนาให้ใช้ปุ๋ยหมักเองหลายๆสูตรก็มีมากอย่าง เกษตรอินทรีย์  แต่ชาวเกษตรส่วนใหญ่ไม่ทำ อย่างที่นักวิชาการ บางท่าน ใช้คำว่า "กระแสเคมีแรงมาก" การจะไปเปลี่ยนแปลง จึงต้องค่อยเป็นค่อยไป  แต่บางพื้นที่ก็ไม่ยอมรับเลยเพราะเขาลงทุนแล้ว จึงเป็นการที่ ให้โทษทั้งผู้ซื้อ และผู้ผลิตนะ พี่ดาเห็นผักผลไม้ที่ใส่สาร และใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชผักปลอดสารเคมีปลูกธรรมชาตินั้น แตกต่างกันชัดเจน หากเราเก็บไว้หรือยังไม่ทันทำอาหาร เราจะทราบเลย แต่หากซื้อมาทำทันที่เราไม่ค่อยทราบ จึงน่ากลัวนะ กับสุขภาพของผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ที่ซื้ออาหารสำเร็จรูปที่ไม่ได้ปรุงเอง หรือกินตามร้านอาหาร  ผักบางทีก็ไม่ล้าง โดยเฉพาะร้านที่ขายดีๆมากๆ หั่นๆเลย  ยิ่งนึกยิ่งน่าเป็นห่วงค่ะ