เก๋น้อย
นางสาว ดุษณี โสภณอดิศัย

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงของเรา


 

 

ขอชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร

เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ถือเป็นมงคลฤกษ์ของประชาชนชาวไทยในการร่วมกันถวายพระพรแด่สมเด็จ “พ่อ” ของปวงชนชาวไทย

“น้ำพระทัยประดุจ..ฝนจากฟ้า ฉ่ำเย็นดวงใจ พสกนิกรชาวไทยใต้ร่มพระบารมี”

หมายเลขบันทึก: 317840เขียนเมื่อ 3 ธันวาคม 2009 06:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 สิงหาคม 2012 13:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (395)

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยไปนานเท่านาน..

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์ตราบนิจนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ให้หายจากอาการพระประชวรเร็ววัน พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปเทอญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนานชั่วนิจนิรันดร์ด้วยเทอญฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ทีฒายุโก โหตุ มหาราชา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอบคุณ คุณ เก๋น้อย และ http://gotoknow.org  ด้วยค่ะ..         

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอจงทรงพระเจริญ ยื่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ขอทรงเป็นมิ่ง ขวัญของปวงชน ชาวไทยทั่วหล้าไป ตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วย กระหม่อม ขอเดชะ

*** ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย เจริญพระพลานามัยสมบูรณ์ยิ่งยืนนาน.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

*** ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย เจริญพระพลานามัยสมบูรณ์ยิ่งยืนนาน.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวไชยมงคล

ขอถวายพระพรสมเด็จบรมบพิตรพระราช สมภารพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ธรรมิกราชาธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ จงทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน สรรพพรใดๆที่สมเด็จพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระราชทานแก่ ผสกนิกรชาวไทย ขอสรรพพรนั้นๆ จงเป็นปฏิพรย้อนอภิบาลรักษา ตามสมควรแก่เจตนาแห่งอาตมภาพด้วยเทอญ ขอถวายพระพร

 

พระปิยธรรม ปิยธรรมโม


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ขอทรงเป็นมิ่ง ขวัญของปวงชน ชาวไทยตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับ

ส.อ.หญิง คัสริยา เฟื่องฟู

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง สถิตอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชน ชาวไทยตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าราชการ กอง พธ.สกอ.

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

LONG LIVE THE KING. GOOD LUCK FOR THAIS THAT HAVE THE INTELLIGENT,MARVELLOUS, GRACEFUL AND NOBLE KING.

Bart3 จ.ส.อ.สนั่น ศรีโสดาพล และครอบครัว

ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง

Bart3 จ.ส.อ.นิวฒน์ บึงอ้อ และครอบครัว

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ

Bart3 จ.ส.อ.พิชัยภูษิต จันทร์รุ่งศรี และครอบครัว

พระผู้สถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไป

Bart3 จ.ส.อ.พิโรดม ตันสูงเนิน และครอบครัว

ขอจงทรงพระเจริญ.........จะปฏิบัติตนเป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต คิดดีทำดี มีความสามัคคีตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้

Bart3 จ.ส.อ.สุรสิทธิ์ กรโคกกรวด และครอบครัว

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

Bart3 จ.ส.อ.เจริญ อามาตย์ และครอบครัว

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

Bart3 จ.ส.อ.สายันต์ วันนะวันนา และครอบครัว

ข้าฯ ภูมิใจ ที่ได้เกิดเป็นคนไทย และมีพ่อหลวงของเรา ที่เป็น ประมุข

Bart3 จ.ส.อ.ประถม บัณฑิต และครอบครัว

ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Bart3 จ.ส.อ.ทวีชัย กามาพร และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

Bart3 จ.ส.อ.สิงห์คำ ปิยะ และครอบครัว

จะปฏิบัติตนเป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต คิดดีทำดี มีความสามัคคีตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ พระผู้สถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไป

Bart3 จ.ส.อ.เอกสิทธิ์ ต่อสกุล และครอบครัว

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป ขอจงทรงพระเจริญ.

Bart3 จ.ส.อ.จรัญ แล้วกระโทก และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ แผ่นดินไทยโชคดีที่สุดในโลกที่มีพ่อผู้ทรงมีเมตตาต่อประชาชนคนไทย ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญดวงใจของไทยทั้งชาติตลอดไป

Bart3 จ.ส.อ.สมัยเกิดทองหลาง และครอบครัว

กำลังใจของผองไทยยังรวมอยู่ มอบไปสู่องค์พ่อหลวงแห่งปวงชน ให้อุปสรรคโรคภัยไปให้พ้น เหล่าปวงชนขอส่งกำลังใจ

Bart3 จ.ส.อ.บุญคุ้ม สิกขา และครอบครัว

ขอให้พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระชนมายุยืน และพระพลานามัยที่แข็งแรง และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

Bart3 จ.ส.อ.สมหวัง สืบปรุ และครอบครัว

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ สุขเกษมสำราญ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง เป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทย เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา

Bart3 จ.ส.อ.ศุภชาติ ไทยรัก และครอบครัว

ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญด้วยพลานามัยที่แข็งแรง ขอจงทรงพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทย ยิ่งยืนนาน

Bart3 จ.ส.อ.นรังสรรค์ แวงโพธิ์ษา และครอบครัว

ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญแด่คนไทยในทั่วหล้า ขอให้พระวรกายของพระองค์ดีขึ้นตามลำดับ ประชาชนทุกคนเป็นห่วงท่าน ขอให้คุณงามความดีที่พวกเราได้ทำมานั้น ส่งผลแด่ท่านเพียงพระองค์เดียวด้วยเทอญ

Bart3 จ.ส.อ.บุญธรรม กลีบกลาง และครอบครัว

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชา ตราบชั่วกาลนิรันดร์

Bart3 นางสมปอง ศรีโสดาพล และครอบครัว

ข้าพระพุทธเจ้า ทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยไปสืบนานเท่านาน

ขอให้พระองค์อยู่คู่แผ่นฟ้าและแผ่นดินสยามประเทศตลอดไป และอยู่ในใจคนไทยตลอดกาล

Bart3 นายณัฐวุฒิ ศรีโสดาพล

ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน มีพลานามัยสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ

Bart3 น.ส.ปวิรดา (สมุทรปราการ)

คนไทยใจหนึ่งเดียวถวายในหลวงของปวงไทยจงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

นาย ต้องชนะ เหลืองอมรนาธา

ขอให้พระองค์ ทรงพระจริญ ขอให้ประเทศไทยสงบสุข ขอให้คนในชาติสามัคคีกัน

พระองค์ทรงงานหนักมามากแล้ว ต่อไปนี้ขอให้คนไทยรู้รักสามัคคีกัน พระองค์จะได้พักผ่อน พระองค์จะอยู่ในใจคนไทยตลอดไป ... ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงพระพลานามัยสมบรูณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญชาวไทย ขอจงทรงพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน

ในหลวงทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทยให้มีแต่ความผาสุข

จากความจงรักภักดีและความห่วงใยในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ขอถวายพระพรเพื่อให้พระองค์ท่านทรงหายจากอาการพระประชวร

ด้วยพลังความศรัทธา ด้วยพลังความสามัคคี ความห่วงใยในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ขอให้คำมั่นในการทำความดียึดมั่นหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์คู่บ้านคู่เมืองเสมอมา

มีความรู้สึกดีใจที่มีพระมหากษัตริย์ที่ดีของประเทศคือในหลวงท่านได้ช่วยพัฒนาสังคมจากที่ไม่มีอะไรเลยให้กลับกลายเป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์การป้องกันเราทุกคนจะช่วยกันดูแลรักษาไม่ใช้ใครมายึดพื้นที่แห่งนี้ได้ปกป้องรักษาดินแดนของเราไว้ด้วยชีวิต

- รวมใจภักดิ์รักในหลวง

ด้วยบารมีปกเกล้าทั่วไพศาล ก่อประโยชน์สุดคณานับ ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้จะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ทรงมิย่อท้อต่อพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงชนที่ประสบปัญหาทุกคน น้ำพระทัยอันล้นพ้นนี้ พวกเราชาวไทยทราบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ส.พัน.๓๕

- เย็นศิรเพราะพระบริบาล

พระองค์ทรงทำทุกอย่าง

เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย

ข้าราชการกองพันทหารปืนใหญ่ที่7

พระองค์ผู้ทรงเป็นบิดาของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าราชการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าราชการกองพันทหารปืนใหญ่ที่7

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

ข้าราชการกองพันทหารปืนใหญ่ที่7

ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าราชการกองพันทหารปืนใหญ่ที่7

13.ขอให้ทั้งสองพระองค์ ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไททั้งประเทศด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าราชการกองพันทหารปืนใหญ่ที่7

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีอายุยิ่งยืนนานอยู่คู่กับชาวไทยตลอดไป

ข้าราชการกองพันทหารปืนใหญ่ที่7

จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์ ให้สมกับคำว่า ทหารของพระเจ้าอยู่หัว

พลฯ กัณฑวัฒน์ อินทารักษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญแด่ปวงประชาราษฎร์

ในหลวงคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ท่านทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิศราชธรรม พระองค์ทรงห่วงใยดูแลประชาชนของท่านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และปลูกจิตสำนึกสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนของท่าน

- พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของการพัฒนาทุกแขนง

- ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

- ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

- พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

- พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

- จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

- เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

สามัคคีหรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกัน แม้จะขัดกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกัน(พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่างๆในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2536)

พระองค์ทรงเปลี่ยนล้นด้วยพระเมตตาชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือ การที่ทำความคิดให้ถูก และแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดนึกถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง(พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ )

ประชายาก พระทรงยาก ลำบากด้วย

พระทรงช่วย เกื้อกูล พูนรักษา

หกสิบปี ผ่านพ้น ล้นพรรณา

เหล่าประชา สุขท้น ล้นดวงใจ

ขอพระอง๕ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

- เย็นศิรเพราะพระบริบาล

ครอบครัวสุภรพงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

- พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของการพัฒนาทุกแขนง

พระองค์ทรงเป็นร่มโพธ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย

จะมีพระมหากษัตริย์องค์ใดในโลกนี้ที่ทำเพื่อประชาชนได้มากมายขนาดนี้

ที่ทรงทำงานอย่างเหนื่อยยากมาตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

ทรงมีแต่ให้ทุกอย่างแก่พสกนิกรของพระองค์ โดยไม่เคยมีวันหยุด

แม้ในยามที่ทรงพระประชวร ความเดือดร้อนของราษฎรในพระองค์

ก็ยังได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและอย่างทั่วถึง

..โดยน้ำพระทัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยทรงห่วงใยและพระกรุณาของพระองค์   

ธ สถิตย์ในใจไทยทั้งผอง

ธ ทรงแผ่นดินนำธรรมวิถี

ร้อยดวงจิตด้วยความรักน้อมภักดี

พระภูมียิ่งยงทรงพระเจริญ

ครอบครัวสุภรพงษ์

พระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อชาวไทยทุกคน

แต่เรายังทะเลาะกัน โดยไม่นึกถึงท่านได้อย่างไร

ขอ..พระไตรรัตน์คุ้ม..............ครองครบ

ทรง..ฤทธิทั้งตรีภพ.............โอบเอื้อ

พระ..บดินทร์ ธ บรรสพ........สุขกอบ เกษมนา

เจริญ..พระชนม์ยิ่งเยื้อ.........โกฏิเกื้อกัปกัลป์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ

และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

พระมหากษัตริย์ไทย พระองค์ท่านทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระราชหฤทัย ท่านอุทิศพระองค์ เพื่อความอยู่ดีมีสุข

ท่านอุทิศพระองค์ เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของราษฎรทั่วประเทศ ดังนั้นเราเป็นลูกหลานคนไทย

จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นประมุขแห่งประเทศไทยเป็นต้นมา

พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดพระชนมายุของพระองค์

ครอบครัวสุภรพงษ์

พระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อปวงชนชาวไทย

เราทุกคนสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

ในหลวง… นอกจาก จะเป็นยอดพระมหากษัตริย์ของโลก… เป็นTHE KING OF KINGS

แล้ว ในหลวง ของเรา ยังเป็นกษัตริย์ยอดกตัญญูด้วย ความหวังของแม่…ทั้ง 3 หวัง

ในหลวงปฎิบัติได้ครบถ้วน…สมบูรณ์ เป็น ตัวอย่างที่ดีที่สุดให้แก่พวกเรา

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

อัครศาสนูปถัมภก จัดแสดงพระราชกรณียกิจในการทรงเป็นองค์พุทธมามกะ

และเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงเอื้อเฟื้อดูแลศาสนาต่าง ๆ ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร

ครอบครัวสุภรพงษ์

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เป็นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของขาวไทย

พระองค์ทรงเปลี่ยนล้นด้วยพระเมตตาชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ

ทรงพระเจริญ

พระองค์ทรงเปลี่ยนล้นด้วยพระเมตตาชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ

นศท.ญกรรณิการ์ จันทร์คง ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 2 หมู่ 8 หมวด 3

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์เเข็งเเรง

อย่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

นศท.ญกรรณิการ์ จันทร์คง ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 2 หมู่ 8 หมวด 3

ลูกจะทำความดีเพื่อเป็นลูกที่ดีของพ่อหลวง

จะไม่ทำบาป จะรับผิดชอบต่อหน้าที่

นศท.ญกรรณิการ์ จันทร์คง ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 2 หมู่ 8 หมวด 3

หนูจะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง

ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย

นศท.ญกรรณิการ์ จันทร์คง ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 2 หมู่ 8 หมวด 3

หนูจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่

เป็นศิษย์ที่ดีของครู อาจารย์

เป็นคนดีของสังคม

นศท.ญกรรณิการ์ จันทร์คง ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 2 หมู่ 8 หมวด 3

พระองค์ทรงเปลี่ยมล้นด้วยพระเมตตาให้แก่ชาวประชาชน

นศท.ญกรรณิการ์ จันทร์คง ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 2 หมู่ 8 หมวด 3

5 ธันวา วันพ่อ ก่อเกิดสุข สร้างเสริมลูก เผ่าไทย ขยายผล

ลูกขอกราบ แทบเท้า เอามงคล ลูกทุกคน รักพ่อ ขอแทนคุณ

งานพ่อหนัก ลูกประจักษ์ ในดวงจิต ขออุทิศ กายใจ สนับสนุน

ลูกทุกคน รักพ่อ พร้อมเทิดทูน ขอเนื้อบุญ จงบันดาล ผสานใจ

ทั่วแผ่นดิน ถิ่นแคว้น แดนเหนือใต้ ทรงห่วงใย เสริมสร้าง ทางสดใส

ให้รักษ์น้ำ รักษ์ดิน ตราบสิ้นใจ ขาดสิ่งใด ก็ไร้ค่า พาเศร้าตรม

เมื่อดินดำ น้ำชุ่ม ไม่กลุ้มจิต สร้างชีวิต เสริมชีวา พาสุขสม

สุขภาพดี ถ้วนหน้า ธันวาคม ชาวโลกชม พ่อไทย จากใจจริง

นศท.ญกรรณิการ์ จันทร์คง ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 2 หมู่ 8 หมวด 3

พ่อคือผู้นำพาให้มาเกิด

พ่อคือผู้ที่เปิดดวงตาใส

พ่อคือผู้ชูความหวังให้ตั้งใจ

พ่อคือหนึ่งร่มไทรให้ร่มเย็น

หนูรักพ่อหลวงค่ะ

นศท.ญกรรณิการ์ จันทร์คง ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 2 หมู่ 8 หมวด 3

เป็นคนดี ของพ่อ ขอต่อสู้

ให้พ่อได้ รับรู้ ความยิ่งใหญ่

ว่าทางที่ พ่อสร้าง นำทางใจ

ได้สร้างลูก มาเท่าไร ให้ได้ดี

นศท.ญกรรณิการ์ จันทร์คง ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 2 หมู่ 8 หมวด 3

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนัก และเหนื่อย

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของขาวไทย

นศท.ญกรรณิการ์ จันทร์คง ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 2 หมู่ 8 หมวด 3

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ขอจงทรงพระเจริญ.

ลูกไม่มี สิ่งใด จะแทนทด

มีเพียงบท กาพย์กลอน เป็นของขวัญ

แด่ร่มโพธ์ ร่มไทร ใจผูกพัน

เป็นมิ่งขวัญ ของลูก ปลูกความดี

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

นศท.ญกรรณิการ์ จันทร์คง ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 2 หมู่ 8 หมวด 3

เรารักในหลวง

******* ********

*********** ************

****************************

**************************

************************

********************

**************

********

****

**

*

นศท.ญกรรณิการ์ จันทร์คง ชั้นปีที่ 2 เลขที่ 2 หมู่ 8 หมวด 3

เรารักในหลวง

WE LOVE THE KING

ข้าราชการ กจก.สปช.ทบ.

ทรงเป็นพ่อผู้ให้แด่ปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ

ทรงพระเจริญ

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสุข

ข้าราชการ กจก.สปช.ทบ.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ

ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญวรกายและให้ทรงหายประชวรโดยเร็ววันเพื่อประสกนิกรของพระองค์

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี ทรงพระเจริญ

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง เราเป็นคนไทยมาจนทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญวรกายและให้ทรงหายประชวรโดยเร็ววันเพื่อประสกนิกรของพระองค์ ทรงพระเจริญ

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์

พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา

พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา

พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย

พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ

พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข

พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย

พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

ทรงพระเจริญ

คนไทยเคารพและรักในหลวงมากขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เป็นที่ยึดเหนี่ยวของปวงประชาชาวสยามตลอดไป เทอญ ทรงพระเจริญ

ขอให้พระองค์ ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยไป

ทรงพระเจริญ

ชาวไทยได้รับความเมตตาดั่งน้ำฝนอันชื่นใจ แผ่นดินไทยร่มเย็นก็ด้วยพระบารมีของพระองค์

ข้าราชการ กจก.สปช.ทบ.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พระเมตตาดุจดั่งฝนชโลมหล้า

เหล่าประชาต่างเทิดทูลขึ้นเหนือหัว

ยอมพลีกายถวายให้ไม่หวั่นกลัว

พระเจ้าอยู่หัวของปวงชน...ขอจงทรงพระเจริญ

พ่อฟ้าหลวงทรงช่วยเหลือราษฎร์ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใด

84 ปี ชนชาวไทย น้อมใจภักดิ์

ร้อยรวมรัก สมัครจิต อุทิศผล

ด้วยผองไทย ใจมนุษย์ สูงสุดชน

มหามงคล ฉลองชนม์ องค์ภูมี

ขอทวยไท้ เทวดา มาสถิต

ฉลองกิจ เฉลิมกาล สานราศี

หลายล้านใจ ถักทอ ก่อกรรมดี

ขอบารมี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

84 ปี พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์

พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา

พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา

พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย

พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ

พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข

พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย

พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

84 ปี มหาราช ฉัตรปกเกล้า

ไทยทุกเผ่า ร้อยรัก สมัครสมาน

ทศพิธ ราชธรรม น้อมนำกาล

พระทรงงาน ยอดยิ่ง มิ่งเมืองไทย

เป็นแบบอย่าง ทางถูก ให้ลูกหลาน

ก่อเกิดการ งานหลัก จากพิสัย

ให้รักษ์น้ำ รักษ์ดิน คู่ถิ่นไทย

น้ำพระทัย มหาราช ของชาติไทย

เศรษฐกิจ พอเพียง เลี้ยงชีวิต

ทรงอุทิศ เวลา เงินตราให้

พระตรากตรำ ทำเอง จากจิตใจ

ต้องการให้ เห็นจริง ทุกสิ่งงาน

ความสำเร็จ เสร็จสม อารมณ์หวัง

เสริมพลัง สร้างความคิด ลิขิตขาน

พระทรงชัย ไตร่ตรอง มองเหตุการณ์

เพื่อลูกหลาน รุ่งเรือง เมืองไทยงาม

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหายประชวนไวๆ และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทรงคุมครองในหลวงให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหายประชวนไวๆ และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทรงคุมครองในหลวงให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 

                 ห้าธันวาประชาไทยปลื้มปิติ

                 ธ สถิตย์กลางดวงใจแผ่ไพศาล

                 ขอถวายพระพรให้ทรงพระสำราญ

                 ยิ่งยืนนานปกเกล้าฯเหล่าข้าฯทั้งแผ่นดิน

                                 

                                                        ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

                                                                  ข้าพระพุทธเจ้า

                                                              นางนงนาท สนธิสุวรรณ

ทั่วถิ่นไทยพระองค์ทรงเสด็จไปทุกที่ เพื่ออยากให้ชาวไทยปราศจากความลำบาก ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิ์สมภารมีความร่มเย็นเป็นสุข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

น.ส.ทิพย์ฤทัย ทิวสูง

ขอพระองค์จงมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีและ ซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติบ้านเมืองจนกว่าชิวิตจะหาไม่ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าราชการ กจก.สปช.ทบ.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม

จงทำความดีเพื่อพระเจ้าแผ่นดินของเรา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทย ได้พึ่งพาอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นตราบทั่วราชอาณาจักร

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ธ สถิตในดวงใจชาวประชา ทรงพระเจริญ

ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์

พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา

พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา

พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย

พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ

พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข

พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย

พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านประเทศไทยจึงมีเอกราชมาจนทุกวันนี้

ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป

น.ส.ยศวดี คนึงนิตย์

แม้เหน็ดเหนื่อยแค่ไหนไม่ครั่นคร้าม

เสด็จถามทุกแห่งที่แล้งฝน

ทรงประทานหยาดหลวงภูมิพล

รินหลั่งบนหัวใจไทยทุกดวง

ขอทวยไท้ เทวดา มาสถิต

ฉลองกิจ เฉลิมกาล สานราศี

หลายล้านใจ ถักทอ ก่อกรรมดี

ขอบารมี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

พระองค์ทรงตรากตรำ ทำเอง จากจิตใจ

ต้องการให้ เห็นจริง ทุกสิ่งงาน

ความสำเร็จ เสร็จสม อารมณ์หวัง

เสริมพลัง สร้างความคิด ลิขิตขาน

พระทรงชัย ไตร่ตรอง มองเหตุการณ์

เพื่อลูกหลาน รุ่งเรือง เมืองไทยงาม

ทรงพระเจริญ

เรารักในหลวง

ขอให้พระองค์ จงมีพระวรกายที่สมบูรณ์

พระคุณพ่อล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และอยู่เป็นมิ่งขวัญให้กับปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอพระองค์หายจากพระประชวร โดยเร็ว ขอให้พระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย เป็นร่มฉัตร ปกปักษ์ประเทศไทย และทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

สมพงษ์ ทองศิริพันธ์

พระคุณพ่อของแผ่นดินล้นเหลือจะพรรณา

ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านประเทศไทยจึงมีเอกราชมาจนทุกวันนี้

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีและ ซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติบ้านเมืองจนกว่าชิวิตจะหาไม่ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

เรารักในหลวง ทรงพระเจริญ

พระคุณพ่อล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน

ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมและเป็นพลังของแผ่นดิน

สถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทย

ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมและเป็นพลังของแผ่นดิน

ปัญหาความยากจนแก้ได้โดยเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน

ตระกูลทองศิริพันธ์

คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ทำให้คนไทยอยู่ได้ด้วยความพอดี

พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน นิจนิรันดร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ตระกูลทองศิริพันธ์

ปัญหาความยากจนแก้ได้โดยเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน

ในหลวงทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์ทุกเวลา

พระคุณพ่อล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา

พระบารมีอันแผไพศาลย่อมบริบาลผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

โรงเรียนบ้านใหญ่

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตอยู่ในดวงใจของปวงประชาราษฎร์

ปวงชนชาวไทยอยู่ดีมีสุขสงบ มีสิทธิเสรีภาพอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมได้ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทย

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

คนไทยทุกคนต้องช่วยกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ให้ลูกหลาน

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีต่อพ่ออยู่หัวของเรา

ในหลวงทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทยให้มีแต่ความผาสุข

พระคุณพ่อล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน

รักพระเจ้าอยู่หัวอย่าทะเลาะกัน

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

พระคุณพ่อล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน

พ.ท.ศุภโชค นิจสุนกิจ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีต่อพ่ออยู่หัวของเรา

ในหลวงทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทยให้มีแต่ความผาสุข

พระคุณพ่อล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน

ปวงชนชาวไทยอยู่ดีมีสุขสงบ มีสิทธิเสรีภาพอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมได้ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

รักพระเจ้าอยู่หัวอย่าทะเลาะกัน

พระคุณพ่อล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน

ในหลวงทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์ทุกเวลา

ปัญหาความยากจนแก้ได้โดยเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา

พระบารมีอันแผไพศาลย่อมบริบาลผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตอยู่ในดวงใจของปวงประชาราษฎร์

ปวงชนชาวไทยอยู่ดีมีสุขสงบ มีสิทธิเสรีภาพอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมได้ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทย

คนไทยทุกคนต้องช่วยกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ให้ลูกหลาน

ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง

กำลังใจของผองไทยยังรวมอยู่ มอบไปสู่องค์พ่อหลวงแห่งปวงชน ให้อุปสรรคโรคภัยไปให้พ้น เหล่าปวงชนขอส่งกำลังใจ

กำลังใจของผองไทยยังรวมอยู่ มอบไปสู่องค์พ่อหลวงแห่งปวงชน ให้อุปสรรคโรคภัยไปให้พ้น เหล่าปวงชนขอส่งกำลังใจ

ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง

พระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อปวงชนชาวไทย

เราทุกคนสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญ แห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบชั่วนิจนิรันดร์ เทอญ ด้วยเกล้าด้วย ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ

พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอให้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงและขอให้พระองค์มีพระชนมายุยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอให้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงปราศจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งปวง ทรงมีพระชนมายุยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าราชการ พัน.รพศ.ศสพ.

ปวงประชาชาวไทยน้อมใจถวายความจงรักภักดีต่อองค์พ่อหลวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าราชการ พัน.รพศ.ศสพ.

ปวงประชาชาวไทยน้อมใจถวายความจงรักภักดีต่อองค์พ่อหลวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าราชการ พัน.รพศ.ศสพ.

ปวงประชาชาวไทยน้อมใจถวายความจงรักภักดีต่อองค์พ่อหลวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าราชการ พัน.รพศ.ศสพ.

ปวงประชาชาวไทยน้อมใจถวายความจงรักภักดีต่อองค์พ่อหลวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

<h6><span style="font-family: &quot;AngsanaUPC&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 18pt; font-weight: normal;" lang="TH">ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ</span><span lang="TH"><span style="font-size: xx-small;"> </span></span><span style="font-family: &quot;AngsanaUPC&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 18pt; font-weight: normal;" lang="TH">ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ</span><span style="font-family: &quot;AngsanaUPC&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 18pt; font-weight: normal;"></span></h6>

ส.อ.นัฐพล ทิพย์เกสร

เราคนไทยรักในหลวง

เกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วย

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจ  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอให้พระองค์ ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

นาย กันต์กร ราชกุญชร

 ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ  ทรงพระเจริญ

ข้าราชการ พัน.รพศ.ศสพ.

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างปกติสุข

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ  ทรงหายจากอาการพระประชวร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ   ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากอาการประชวรและอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองพระองค์ท่าน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

<h6>ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทย</h6>

<h6>พระบารมีแผ่ไพศาล ปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชน ให้อยู่เย็นสงบสุข และรุ่งเรืองด้วยเทอญ<br />ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ</h6>

<h6>พระพลานามัยสมบูรณ์<br />เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป<br />ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ</h6>

ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ในเวลาที่รวดเร็วเทอญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เป็นที่ยึดเหนี่ยวของปวงประชาชาวไทยตลอดไป เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

นงลักษณ์ รัศมีกาจญ์

เราคนไทยจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ขอให้พระองค์ท่านทรงพระเกษมสันต์สุขขีไม่มีภัยมาเยือนมีจิตใจแจ่มใส

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอทรงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ชาวไทยตลอดกาลนาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

<h6>รักพ่อหลวงของแผ่นดิน<br />ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน&nbsp; ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ</h6>

คิดดีทำดีเพื่อในหลวง

ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ขอทั้งสอง พระองค์ ทรงพระเจริญ

น้อมสรรเสริญ พระบารมี ปราถนา

ขอเดชะ พระบารมี เทพเทวา

พระเมตตา สถิตอยู่ ยิ่งยืนนาน

 

พระเกียรติ พระยศก้อง ขจรไกล

พระนำไทย ธรรมรัฐ สวัสดีผล

ทรงดับทุกข์ ยุคเข็ญ ประชาชน

พระจอมคน ทศพิธ ราชธรรม

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้คนไทยตลอดไป ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอให้พระองค์อยู่คู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไป

ขอพระองค์ท่านอยู่คู่แผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง

ทรงพระเจริญ

พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเราทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
“เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ร้อยรักร้อยล้านดวงใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟัน ให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม  ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

ขอให้พระองค์อยู่คู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไป

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1014">

<colgroup span="1"><col span="1" width="1014"></col></colgroup>

<tbody>

<tr height="53">

<td class="xl63" width="1014" height="53" align="left">ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์&nbsp; พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง&nbsp; เราเป็นคนไทยมาจนทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง&nbsp; พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ&nbsp; ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน</td>

</tr>

</tbody>

</table>

พัชรินทร์ สว่างจิตต์

ประชาชนคนไทยควรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต..

 

 “เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร

รักในหลวงอย่าทะเลาะกันเลย
พระองค์ทรงงานหนักเพราะอยากให้พสกนิกรของพระองค์ได้อยู่ดีกินดี
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกคน

 

นายสรศักดิ์ กลิ่นกรุ่น

ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ

ร่วมใจภักดิ์รักในหลวงจงมีความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ขอพระองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

พลฯ ศักดิ์นันท์ นิยะสม

ทรงพระเจริญ

ร่วมใจภักดิ์รักในหลวงจงมีความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้คนไทยตลอดไป ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
 เราจะร่วมกันทำความดีเพื่อถวายในหลวง

ขอให้ในหลวงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงและขอให้พระองค์มีพระชนมายุยืนนาน

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระวรกายที่แข็งแรง
 ขอพรจากทุกสิ่งอันศักดิ์สิทธิ์ ดลบันดาลให้พระองค์หายประชวรโดยเร็ว

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้คนไทยตลอดไป ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จงมีความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมใจภักคิ์รักในหลวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระวรกายที่แข็งแรง ขอพรจากทุกสิ่งอันศักดิ์สิทธิ์ ดลบันดาลให้พระองค์หายประชวรโดยเร็ว

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้คนไทยตลอดไป ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ร่วมใจภักดิ์รักในหลวง จงมีความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ความจงรักภักดี คือ คุณสมบัติของบุคคลที่มีจิตใจเชื่อมั่น และยึดมั่นต่อประเทศชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์

ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วไว

“เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

ขอให้พระองค์จงหายจากอาการประชวรเร็ววัน

ขอพระองค์หายจากพระประชวร โดยเร็ว ขอให้พระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย เป็นร่มฉัตร ปกปักษ์ประเทศไทย และทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง

มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอพระองค์หายจากพระประชวร โดยเร็วทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

ขอให้พระองค์อยู่คู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ขอพระองค์หายจากพระประชวร โดยเร็วทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอพระองค์หายจากพระประชวร โดยเร็ว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ขอให้พ่อหลวงจงอยู่ปวงชนชาวไทยไปนานๆ

ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

“เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

พระองค์เปรียบเสมือนดวงใจของชาวไทย

และชาวไทยก็เปรียบเสมือนดั่งดวงพระหฤทัยของพระองค์

พระองค์ไม่เคยบ่นแม้เหน็ดเหนื่อยพระวรกาย

ลูกคนนี้ขอน้อมถวายความจงรักพักดี

ลูกคนนี้ขอใช้ชีวิตพอเพียงตามแนวทางของพระองค์

ลูกคนนี้จะเป็นคนดีที่รู้รักสามัคคี ตามแนวทางของ "พ่อ" เพื่อให้พ่อชื่นใจ

ปวงชนน้อมถวายความภักดี ขอพระบารมีสิ่งศักดิ์ทั่วหล้าอวยพระพรชัยให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญทุกคืนวัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ องค์พ่อทิพย์ แปดสิบสองศก ยังผกผิน

ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่

ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา

ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า

อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์ ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

เรารักพ่อหลวง จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น

จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาชาวประชาได้ร่มเย็นด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดิ์จักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ ถึงจะอยู่แดนไกลไม่เลือนลาง พระบารมีไท้ยังซาบซ่านติดตรึงใจ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

สองระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยจงดลบันดาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

“เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย“เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้คนไทยตลอดไป ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ทรงพระเกษมสำราญ อย่าให้มีเรื่องทุกข์ร้อนพระราชหฤทัย และข้าพระพุทธเจ้าก็จะทำตัวเป็นคนดี เพื่อมิให้ท่านต้องทรงไม่สบายพระราชหฤทัย ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญ แห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบชั่วนิจนิรันดร์ เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง ให้มีพลานามัยสมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาชาวประชาได้ร่มเย็นด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีและซื่อสัตย์

สุจริตต่อชาติบ้านเมือง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาชาวประชาได้ร่มเย็นด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้คนไทยตลอดไป ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญ แห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบชั่วนิจนิรันดร์ เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญ แห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบชั่วนิจนิรันดร์ เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอให้ในหลวงมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทั้งประเทศตลอดไป นานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญ แห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบชั่วนิจนิรันดร์ เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีและซื่อสัตย์

สุจริตต่อชาติบ้านเมือง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

พระทรงเป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน นิจนิรันดรขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

คิดดีทำดีเพื่อในหลวง ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และอยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญ แห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบชั่วนิจนิรันดร์ เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ

เป็นดังแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย

คุณความดีของพระองค์ท่านคือทุกสิ่งด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน นิจนิรันดร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ทรงพระเกษมสำราญ อย่าให้มีเรื่องทุกข์ร้อนพระราชหฤทัย และข้าพระพุทธเจ้าก็จะทำตัวเป็นคนดี เพื่อมิให้ท่านต้องทรงไม่สบายพระราชหฤทัย ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาชาวประชาได้ร่มเย็นด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย เพื่อพสกนิกรไทยมายาวนาน ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

คิดดีทำดีเพื่อในหลวง

พระองค์ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งเรื่องการดำเนินชีวิตและการเสียสละ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นศุนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

รักที่สุดคือในหลวง หวงที่สุดคือแผ่นดิน

พอเพียง เพียงพอ เพื่อพ่อหลวง

เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์ เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า สมเด็จนวมินทร์ มหาราช อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราช อภิวาทปิติอภิสมัย วันมหามงคลของชาวไทย ต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระพร

. พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์

ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้งในพระ ปรีชาชาญ ทุกวานวัน ๖๐ ปี เวียนบรรจบ สบสมัย ผองชาวไทย ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์ น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญ ขอจง “ ทรงพระเจริญ

เพ็ญพระยศ เพียงเพ็ญ ร่มเย็นหล้า บุญโอบฟ้า ป้องดิน คุ้มถิ่นฐาน พระภูมิพล ทรงฉัตร ชัชวาล ทุกหย่อมย่าน ร่มด้วยธรรม แห่งภูธร ครบ ๖๐ ปีทอง ทรงครองราชย์ ไทยทั้งชาติ เกษมสุข สโมสร ขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี

ครองประเทศ เพียงสรวงทิพย์ ๖๐ ปี ความภักดี ล้วนหล่อหลอม สู่จอมชัย ณ ใต้ร่ม ไตรรงค์ คงเป็นชาติ เพราะร่มบาท ภูมิพล มงคลสมัย กราบพระบาท นอบน้อม พร้อมกายใจ ถวายไท้ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

สายพระเนตร ยาวไกล ไปทั่วหล้า ฟังประชา ราษฎร์แจ้ง ทุกแห่งหน ทรงช่วยเหลือ เกื้อสุข ทุกตำบล มิ่งมงคล ล้นฟ้า พระบารมี

คือ จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา นราศัย รอยพระบาท สร้างชีวิต สร้างจิตใจ พระกรณียกิจ น้ำพระทัย ชัยพัฒนา ศุภวาร ๖๐ ปี ที่ครองราชย์ นานาชาติ เทิดพระเกียรติ ไปทั่วหล้า ถวายนาม “องค์กษัตริย์ นักพัฒนา” สมสมญา ภูมิพลังสร้างแผ่นดิน

บังคมคัล อัญชลี ศรีสวัสดิ์ ประณตน้อม จอมกษัตริย์ รัฐสยาม ๖๐ ปี ทรงครองราชย์ ชาติงดงาม โลกลือนาม คารวะ สดุดี ธ บำรุง ประชาไทย ให้เป็นสุข ธ บำราศ นิรทุกข์ ทุกถิ่นที่ พระประเสริฐ เลิศฟ้า ทั่วธานี น้อมชีวี ถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ

รวยรินน้ำพระทัยจากพ่อ พระราชหฤทัยทั่วหล้า เป็นมิ่งขวัญเหล่าราษฎร์ปวงประชา ทรงเมตตาพสกนิกรเราชาวไทย

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์ มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ

เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

พระเสโท หยดหยาด เพื่อชาติสุข พระบาทบุก ธานินทร์ ทั่วถิ่นที่ พระทรงเคียว เกี่ยวข้าว ธ รู้ดี พระทรง ปรีชาชาญ งานฝนเทียม

พ่อทรงสร้างสรรค์เกษตร ทรงประเวชทุกแห่งที่ เพื่อประชาจะได้มี ฐานะดีอยู่มั่นคง

พระคุณพ่อมากค่ามหาศาล ลูกคิดการทดแทนไม่หมดนั่น พ่อเป็นร่มโพธิ์ไทรให้ป้องกัน พ่อฝ่าฟันทำเพื่อลูกทุกประการ

เฉลิมรัช ฉัตรชัย ไอยศวรรย์ เฉลิมขวัญ ภูบดินทร์ ปิ่นเกศี ถวัรย์ราช เถลิงศก ๖๐ ปี น้อมภักดี ถวายองค์ พระทรงชัย ขอถวาย ชัยมงคล กุศลสวัสดิ์ เจริญพระชนม์ เพ็ญพิพัฒน์ นิรัติศัย เจริญเกียรติ แซ่ซ้อง ก้องเกริกไกร เป็นมงคล มิ่งขวัญไทย สืบไปเทอญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ในหลวงทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

กองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 21

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจ

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

นศท.คมกฤช อร่ามศรีธรรม ชั้นปีที่3

ทรงพระเจริญ

นศท.คมกฤช อร่ามศรีธรรม ชั้นปีที่3

ขอทรงเป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทย

นศท.ญ.พัชรา สมบูรณ์

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ­่นานัปการ มิใช่เพื่อพระองค์ แต่เพื่อความเจริญของประเทศ และเ­พื่อความอยู่
ดีมีสุขของราษฎรชาว­ไทยทุกคน ขอให้พระองค์ทรง พระเจริญมี พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงอยู่คู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้อความที่ ๑พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริงข้อความที่ ๒ แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชันจะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี ข้อความที่ ๓ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนข้อความที่ ๔ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระพลานามัยที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย ข้อความที่ ๕เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ข้อความที่ ๖ หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้ ข้อความที่ ๗พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป ข้อความที่ ๘ ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหายผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย ข้อความที่ ๙ ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข ข้อความที่ ๑๐ขอพระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยื่นนาน


กองร้อยทหารสารวัตร จทบ.น.พ.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


กองพันทหารช่างที่๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระวรกาย ข้าพระพุทธเจ้า นศท.ศิริกุล เหิมหอม รร.สว่างแดนดิร นฝ. นศท.จทบ.สน.

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี