วงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนโรงเรียนจ่านกร้อง

วงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนโรงเรียนจ่านกร้อง ได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2552

 

    

          สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  ได้พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน   เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ   ประจำปี  2552 

         ในโอกาสนี้วงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนโรงเรียนจ่านกร้องได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม    นักเรียนโรงเรียนจ่านกร้องได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร   เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ   วันที่ 20  กันยายน  2552   ที่ผ่านมา    

            การได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณเป็นความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้วงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนโรงเรียนจ่านกร้อง  ซึ่งยังคงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบทอดตำนานเพลงลูกทุ่งไทย  ให้เป็นมรดกของลูกหลานสืบไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

นักเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง  จะมีการฝึกซ้อมดนตรี  และใช้คนตรีสร้างบรรยากาศในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภายในสถานศึกษาอยู่เสมอ

ดนตรีเป็นจึงเป็นสื่อที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจและชักนำให้ห่างไกลอบายมุขทั้งปวงได้เป็นอย่างดี  ไม่ว่าจะเป็นการสอนให้ฟังคนตรี  เล่นคนตรี  หรือแต่งเพลง ล้วนเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในทางชี้นำให้เกิดแรงบันดาลใจให้ทำในสิ่งดี  เพื่อให้ทุกช่วงขวบวัยของชีวิตมีสีสันงดงามและสง่างามด้วยคุณค่าของเยาวชนที่มีคุณภาพเปี่ยมไปด้วยศักดิ์ศรีและนำพาเกียรติยศมาสู่ครอบครัวและสถาบันการศึกษา 

วงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนโรงเรียนจ่านกร้อง  จึงเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพิษณุโลก ที่ลูกหลานของเขาได้เป็น  เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม... นับเป็นแบบอย่างอันดีของเยาวชนรุ่นต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดินสอ

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนจ่านกร้อง

หมายเลขบันทึก: 301977, เขียน: 30 Sep 2009 @ 00:32 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 13:36 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 81, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)