ต้นเฟิร์น


Username
fernly-2009
สมาชิกเลขที่
88555
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ประวัติ

ชื่อ นางสาวณัฐวดี นามสกุล ณ ถลาง

อายุ 16 ปี เกิดวันที่ 18 มกราคม 2538

กำลังศึกษาอยู่ โรงเรียนจ่านกร้อง

เป็นลูกคนเดียว^^

<span style="color: #800080;"><span style="color: #333333;">"</span> ป ร ะ </span><span style="color: #993366;">ส บ </span><span style="color: #ff00ff;">ก า ร ณ์ </span><span style="color: #003366;">คื อ </span><span style="color: #000080;">สิ่ ง </span><span style="color: #333399;">ที่ </span><span style="color: #0000ff;">มี ค่า</span><span style="color: #003300;"></span>
<span style="color: #003300;">แ ล ะ</span><span style="color: #339966;"> ห า <span style="color: #008080;">ซื้ อ </span></span><span style="color: #00ccff;">ไ ม่ ไ ด้</span><span style="color: #33cccc;"> จ า ก </span><span style="color: #3366ff;">ที่ ไหน </span><span style="color: #3366ff;"><span style="background-color: #ffffff; color: #333333;">"</span></span><span style="color: #3366ff;"></span><strong><span style="color: #3366ff;">
</span></strong>

นิยาม :)

"ทำ ทุ ก อ ย่ า ง ด้ ว ย ใ จ จ ริ ง

ไ ม่ ห วั ง ผ ล ต อ บ แ ท น"

i love GotoKnowはじめまして

わたしはフェリです

どうぞよろしくおねんがいします。

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท