..คลิกบนภาพเพื่อดูตัวอย่างค่ะ..

<style type="text/css" media="screen">

div#title span {display:none;}
div#content2 {width: 723px;background-image: url("ใส่โค๊ดภาพพื้นหลังค่ะ");}

</style>