KRUPOM
คนิวัลย์ ธีระวงศ์ประเวศ

KRUPOM


ครู ค.ศ.3
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
Username
kaniwan
สมาชิกเลขที่
47291
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
  • กศ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
  • สอนวิชาแนะแนว  มัธยมศึกษาปีที่  6
  • เรือจ้างวางพาย   2568
  • ตั้งใจทำในสิ่งที่ทำได้  และทำให้เต็มความสามารถ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท