แตงไทย
นฤมล ชื่อเล่น "แตงไทย" (สำหรับครอบครัว), "แตงอ่อน" (สำหรับเพื่อนๆ), "I tang" (สำหรับพี่ๆ ทั้งหลาย) จันทรศรี

แตงไทย


งานส่วนตัว
Username
narumol_najan
สมาชิกเลขที่
59055
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2533จบปริญญาตรีครุศาสตร์ เอกนาฏศิลป์ จาก วค.สวนสุนันทา
+   เป็นหนึ่งในทีมจัดทำวิทยานิพนธ์ภาคชั้นเรียน
     หน้าที่รับผิดชอบ ค้นคว้าหาข้อมูล, จัดพิมพ์รูปเล่ม, ดูแลค่าใช้จ่าย
+   ร่วมงานกิจกรรมของภาคนาฏศิลป์ในการแสดงต่างๆ

วิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมในช่วงเรียน
+   คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานที่ มศว.ประสานมิตร (ระบบ Dos และ Word)
+   นาฏศิลป์สากล ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ ภัทราวดีเธียเตอร์

 

พ.ศ.2551  = Mini Master of Information Technology (MMIT8)
                   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง

ปัจจุบัน     =  ศึกษาการอยู่ปัจจุบันขณะ อย่างมีสติ
               =  ศึกษาการเคลื่อนไหวร่างกาย อย่างมีสติ โดยผ่านอริยบทในชีวิตประจำวัน
                    รวมทั้งการเต้น การร่ายรำ และ โยคะอาสนะ

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2533-35 สถาบันสันติประชาธรรม (กองงานเลขาฯ อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์)= 3 ปี

พ.ศ.2536      โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง  (เลขา สนง.)  = 1 ปี

พ.ศ.2537      สำนักพิมพ์ปาปิรุส จนท.ฝ่ายศิลป์ = 1 ปี

พ.ศ.2538-44 บริษัท แปลน พับลิชชิ่ง จำกัด (จนท.วิเคราะห์ข้อมูลฝ่ายการตลาด) =7 ปี

ปี 2544-45    เริ่มมีอาการทางร่างกายคืออ่อนเพลียชัดเจน แต่ไม่ทราบว่ามีก้อนซีสในสมอง

ปี 2545         สถาบันครอบครัวรักลูก (เลขาสถาบันฯ)  = 1 ปี

ปี 2546         บริษัทกันดิศ (จนท.ประสานงานการตลาด) = 2 เดือน

ปี 2546         บริษัทมติชน (จนท.ประสานงานโครงการพิพิธภัณฑ์ฯ) = 3 เดือน

ปี 2547         กลับบ้านเพื่อช่วยดูแลร้านอาหารของครอบครัว จัดวางระบบการเงินร้านอาหาร           

ปี 2547         ตรวจพบก้อนซีสในโพรงระะบบประสาทสมอง บริเวณท้ายทอย ซึ่งผ่าตัดไม่ได้
                   นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายหลับในอย่างไม่รู้ตัว
                   และเกิดอาการชักในช่วงเวลาหลับนั้น และเป็นสาเหตุให้เปลี่ยนงานบ่อย
                   (คิดว่าคงชักมาหลายปีแล้ว แต่รู้ว่าตัวเองชักเมื่อกลับมาอยู่ที่บ้านที่สมุย
                   เพราะพี่สาวมาพบในเช้าวันหนึ่ง ปัจจุบันอาการชักหายแล้ว
                   เพราะรักษาตัวแนวธรรมชาติบำบัดและ แผ่เมตตาเพื่อยอมรับก้อนซีส
                   เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกาย แต่อาการหลับในยังคงอยู่)

ปี 2548         สนพ.สมุยอักษร อ.เกาะสมุย (ระบบ บ/ช)  = 3 เดือน

ปี 2549         บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้ง (จนท.ประชาสัมพันธ์และการตลาด) = 6 เดือน

ปี 2550         โครงการยุวโพธิชนฯ (อาสาสมัคร จนท.อบรม) =  1 ปี

ปี 2551         งานส่วนตัว (จนท.อบรม, รับงานทั่วไป ทั้งงานวิจัย,งานอบรม,
                    สอนรำไทยและเต้นโมเดิร์น, สอนโยคะ)  = ปัจจุบัน

งานเขียนปัจจุบัน

Blog "FeelGood"บันทึกความรู้สึกดีๆ ของตัวเองในช่วงเวลาที่เหลืออยู่
http://gotoknow.org/blog/nj-fg/toc

Blog "โยคะ วิถีเพื่อสุขภาวะ"
http://gotoknow.org/blog/y-now/toc
รวบรวมบทความเกี่ยวกับ โยคะ วิถีเพื่อสุขภาวะ ของสถาบันโยคะวิชการ ภายใต้มูลนิธิหมอชาวบ้าน

Facebook
http://www.facebook.com/TangThai.NJ

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท