ครูอรวรรณ

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: orawanin1
  • ครูชำนาญการพิเศษ ครูภาษาอังกฤษ ครูแนะแนว ครูระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
  • สมาชิกเลขที่ 53653
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

 

คติประจำใจ

 "No one is too old to learn."

 

                                 Orawan