จากการไปอบรม KM ที่จังหวัดพิษณุโลก  ช่วงหนึ่งของการเล่าเรื่องช่วงเรื่องเล่าเร้าพลัง  ของผู้เข้ารับการอบรมท่านหนึ่งที่เล่าเรื่องอดีตที่ท่านเป็นนักเรียน ท่านได้มองย้อนไปดูตัวเองว่าทำไมเราถึงชอบวิชาคณิตศาสตร์  บังเอิญเรื่องนี้ก็ตรงใจพอดี  ที่โรงเรียนมีนักเรียนที่เรียนเก่งคนหนึ่งบอกว่าอยากเป็นครูคณิตศาสตร์  เราก็แปลกใจว่าทำไมเขาถึงอยากเป็นครู ทั้งๆที่คะแนนของเขาน่าจะสามารถติดวิศวะ หรือแพทย์ได้  ส่วนหนึ่งนักเรียนบอกว่าชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์  อีกส่วนที่มีอิทธิพลต่อเขาคือเขา ชื่นชม ชอบ ครูคณิตศาสตร์  จากนั้นลองไปสอบถามนักเรียนหลายคนดู  มีนักเรียนหลายคนที่เรียนอ่อนแต่กลับตอบว่าชอบวิชาคณิตศาสตร์  อาจจะเป็นเพราะการสอนของครูหรืออาจเป็นเพราะ  ครูเป็นบุคคลที่นักเรียนให้ความเคารพเชื่อถือ  มีความจริงใจ  นักเรียนมักจะเชื่อว่าครูคือคนที่เก่ง  โดยเฉพาะนักเรียนวัยรุ่นจะชอบสังเกตรายละเอียดการแต่งตัวของครู  การพูดของครู บางครั้งก็เกิดการเรียนแบบบุคลิคบางอย่างจากครู  เมื่อนึกย้อนดูตัวเอง เราก็ได้รับอิทธิพลจากครูมาหนึ่งอย่าง  คือการเขียนลายมือชื่อ(ลายเซ็นต์) ก็รับอิทธิพลมาจากคุณครูท่านหนึ่งที่ลายเซ็นต์ท่านสวยและขึ้นต้นด้วยตัว ก เหมือนกัน ปัจจุบันนี้ยังใช้ลายเซ็นต์นั้นอยู่  มันทำให้ได้คิดว่าจริงๆแล้วครูไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะสอนเท่านั้น  เราต้องเป็นแบบอย่างทั้งทางด้านบุคลิค  การแต่งกาย  มารยาท  การดำรงชีวิต ฯลฯ  เพราะสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลผลต่อความเชื่อมั่นที่นักเรียนมีต่อครู ครูคนไหนอยากลองเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่  ลองเปลี่ยนการแต่งกายให้ทันสมัยขึ้น  ทรงผมให้ดูดี  พูดเพราะขึ้น มีมุกเยอะๆ นักเรียนน่าจะเข้ามาใกล้ชิด กล้าพูด กล้าปรึกษากับครูมากขึ้น