ความเห็น 42104

ครูก็มีอิทธพลต่อเด็ก

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ