ความเห็น 67297

ครูก็มีอิทธพลต่อเด็ก

เขียนเมื่อ 

มีลูกอยู่ในวัยประถม "ครู" ในความคิดของเด็ก ที่นี่ จะสอบได้คะแนนดีในวิชาที่ชอบครู