วันที่  30  เมษายน  2549  ได้ไปร่วมงานลีลาศของกาชาด ที่อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  สนุกมากได้ออกกำลังกาย  และได้รู้จักกับแขกที่มาในงานลีลาศอายุน้อยบ้าง  มากบ้าง  ที่สำคัญอากาศร้อนและอบอ้าวมากที่สถานทีจัดงานแต่ทุกคนก็มีความสุขดี  ได้เหงื่อไปตาม ๆ กัน  และได้กุศลกลับบ้านด้วย  เห็นไหมรูปแบบการออกกำลังของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน  เวลาของเราได้ออกกำลังกายทุกเวลาและได้แต่งกายสวยงามในขณะออกกำลังกาย  เป็นกีฬาที่แสนจะโรแมนติก