ความเห็น 42114

ครูก็มีอิทธพลต่อเด็ก

สังวร ยมรัตน์
IP: xxx.172.108.39
เขียนเมื่อ 

ครู.เป็นผู้มีอิทธิพลต่อเด็กจริงครับ..สมัยเด็กเรามักจะจดจำในสิ่งดี ๆ ที่ครูเขาสอนเรา...ครูคือเบ้าหลอมความดีงาม.."ครูสร้างคน คนสร้างชาติ "เห็นด้วยจริง ๆครับ สวัสดี..