ความเห็น 1104048

ครูก็มีอิทธพลต่อเด็ก

ครูคณิตฯ(บำนาญ)
IP: xxx.172.20.190
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะโดยเฉพาะการพบนักเรียนใหม่หรือสอนนักเรียนที่ยังไม่เคยสอนเข้าสอนครั้งแรกครูควรทำให้นักเรียนเกิดสิ่งประทับใจครั้งแรก(First impression)ก็หมายความว่าต้องพร้อมทุกอย่าง