การจัดการสร้าง Blog ของศูนย์ KM สพท.กทม.2 มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ของสมาชิกศูนย์ KM ของสพท.กทม.2