ควันหลงรวมพลคนเขียนบล็อก เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2549  บรรยากาศอบอุ่น  เป็นกันเอง  มีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 30 คน  เริ่มจาก ท่าน JJ เล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  หลังจากนั้นทุกท่านแนะนำตัวและเล่าประสบการณ์ในการเขียนบล็อก  หรือกำลังจะเขียน กำหนดการต่อไปคือ วันที่ 2 มิ.ย. 2549  ซึ่งจะจัดกลุ่มตามความสนใจและสร้างเครือข่ายต่อไป

คุณอำนวย JJ เจ้าภาพใหญ่

อ.เก่งและน้องชาย (กับตัน)

คุณแตงโมกำลังให้ข้อเสนอแนะในการเขียนบล็อก

รวมพลคนเขียนบล็อก

ดร.ลำปาง ชี้แนะเรื่อง สารสนเทศจากบล็อก จะนำมากลั่นเป็นความรู้เพื่อพัฒนาได้อย่างไร

สมาชิกใหม่ ผู้แสดงความตั้งใจจะเขียนบล็อก

ท่านใบบุญ จากคณะทันตแพทยศาสตร์