ห้องเรียนธรรมชาติป่าชายเลน

ห้องเรียนธรรมชาติป่าชายเลน

โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" เป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ  30 ไร่ และใช้ป่าชายเลนเป็นแหล่งเรียนรู้   จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ป่าชายเลนเป็นห้องเรียนธรรมชาติ  บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาที่บูรณาการได้  ตัวอย่างเช่น       กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ    จัดมัคคุเทศก์ป่าชายเลน  กระดาษธูปฤๅษี  ชาขลู่      กลุ่มสาระภาษาไทย  ขับเสภา การแสดงบทบาทสมมุติ         กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  การใช้โปรแกรม  google  earth มาใช้ในการคำนวณหาอัตราส่วน พื้นที่  ระยะทาง ความกว้างของแม่น้ำ      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  การศึกษาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์  การศึกษาลักษณะใบพืชป่าชายเลน  การสำรวจและวิเคราะห์น้ำในแม่น้ำบางปะกง  การสกัดสีจากพืชป่าชายเลน       กลุ่มศิลปะ การแสดงดนตรีไทย จินตลีลาประกอบเพลงบางปะกง          กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานประดิษฐ์จากเกล็ดปลา  อาหารป่าชายเลน  และผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลน                   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"ความเห็น (3)

Tadsanee
IP: xxx.170.161.248
เขียนเมื่อ 
อาจารย์คะ ต้องสร้างแพลนเน็ตก่อนนะคะ แล้วจึงนำบล็อกของสมาชิกในดรงเรียนมาเข้า อาจารย์ช่วยอธิบายปัญหาของอาจารย์ตอบลงในนี้ก็ได้ค่ะ จะให้เจ้าหน้าที่อธิบายให้อาจารย์ทำได้ตามประสงค์นะคะ น่าภูมิใจที่เกิด บล็อกได้เป็นจำนวนมากค่ะ มีนวัตกรรมที่น่าในใจ เปิดอ่านใน แพลนเน็ตของโครงการวิจัยได้ค่ะ
สุรเดช ลีเลียง
IP: xxx.128.102.11
เขียนเมื่อ 

นู่ขอให้อาจรย์มีความสุขนะคับ

ชูทวีป นาคเงิน
IP: xxx.27.117.64
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจ