รายงานประสบการณ์เชิงบริหาร(ต่อ)

  ติดต่อ

        แนวคิดการรายงานประสบการณ์เชิงบริหาร  มีดังนี้

     1.ประสบการณ์เชิงบริหารอันเป็นผลที่เกิดจากการที่ผู้บริหารได้ใช้ความรู้จากแนวคิด หลักการ ทฤษฎีต่างๆ  นำมาดัดแปลงประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เป็นรูปแบบการบริหารที่ดำเนินแล้วประสบผลสำเร็จ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

     2.ประสบการณ์เชิงบริหารที่อาจเกิดจากการบริหารแบบลองผิดลองถูก  จนประสบผลสำเร็จอย่างชัดแจ้ง ซึ่งเป็นการค้นพบรูปแบบการบริหารโดยบังเอิญ  หรือเกิดจากการคิดค้นพัฒนาและดำเนินการอย่างเป็นระบบ  จนบังเกิดผลดีแล้วจึงสังเคราะห์ออกมาเป็นรูปแบบการบริหารก็ได้

    3.ประสบการณ์เชิงบริหารเป็นผลงานที่มีคุณค่ามากกว่าทฤษฎีที่มีอยู่ในตำรา

    4.ประสบการณ์เชิงบริหารเป็นผลงานที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างหรือเป็นแนวคิดอันมีคุณค่าที่เป็นมรดกตกทอดสำหรับนักบริหาร เพื่อการเทียบเคียงหรือประยุกต์ใช้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

      ลักษณะการรายงานประสบการณ์เชิงบริหาร ควรมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งในต่อไปนี้

     1.รายงานประสบการณ์เชิงบริหารเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่รายงานทุกเรื่องที่ดำเนินการแล้วประสบผลสำเร็จ

    2.รายงานประสบการณ์เชิงบริหารเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยรายงานการบริหารด้านนั้นๆในทุกหน่วยงานที่ตนเองไปบริหารงาน

    3.รายงานประสบการณ์เชิงบริหารเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยรายงานเฉพาะหน่วยงาน

    4.รายงานประสบการณ์เชิงบริหารทุกเรื่อง  และรายงานทุกหน่วยงานที่ตนไปบริหาร

       ใครที่จะเขียนรายงานประสบการณ์เชิงบริหารเป็นผลงานทางวิชาการ ก็อาจดูแนวคิดและลักษณะการรายงานตามที่ผมเสนอแนะไว้ก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 27366, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การประเมินเลื่อนวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)