การจัดการความรู้ในโรงเรียน สำหรับผู้จัดการบล๊อก จะต้องมีบันทึกที่ดี คือต้องบันทึกอย่างรอบคอบและถูกต้อง ควรตอบอีเมลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากผู้อ่านอย่างเหมาะสมและโดยทันที