โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาแต่เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ที่จัดตั้งในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า "วัดใหญ่" เป็นโรงเรียนที่เก่แก่ที่สุดในจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งโดยทุนขององค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช

แล้ววันหลังจะเล่าให้ฟังอีกนะ